Orange Blue Terminal zit stevig in de lift

Orange Blue Terminal zit stevig in de lift

Buss Port Logistics en Uniteam vieren gezamenlijk de voltooiing van de multipurpose-terminal in de Eemshaven – Een uitstekende basis voor de logistiek van het Duitse offshore windpark aan de Noordzee.

Eemshaven/Hamburg, 14 juni 2013 – Slechts twee jaar na de ondertekening van het erfpachtcontract is vandaag de Orange Blue Terminal in de Eemshaven feestelijk geopend. De meer dan 20 hectare grote multipurpose-terminal, die aan Nederlandse zijde van de Eemsmonding ligt, is al tijdens de bouw als basishaven voor de offshore windlogistiek in bedrijf genomen. Daarom hadden de ca. 200 gasten op het feest ook het beste uitzicht op een terminal, waarvan de capaciteit al voor de helft benut wordt. Op het moment worden de turbines van het Trianel Windpark Borkum in de Eemshaven opgeslagen en voorgemonteerd.

„De beslissing om een terminal in Nederland te bouwen, was absoluut juist“, aldus Heinrich Ahlers, voorzitter van de directie van Buss Port Logistics, tijdens de opening. Dankzij de uitstekende samenwerking met de Nederlandse instanties en Groningen Seaports ontstond er in korte tijd een volledig, goed functionerend bedrijf, dat vooral voldoet aan de eisen van de offshore windlogistiek.

Volgens Harm Post, directeur Groningen Seaports is de komst van de Buss Group van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van een positie van de Eemshaven in de offshore windindustrie.  “Dit is dé bevestiging  dat de ligging van Eemshaven optimaal is voor de bouw van de offshore windparken voor zowel de Nederlandse als de Duitse kust. Een ideale uitvalsbasis vanwege de korte vaarafstand is een essentieel concurrentievoordeel voor het onderhoud van deze parken dat met  dure specialistische vaartuigen gepaard gaat.  Maar ook vanwege het ontbreken van een sluis  waardoor volumineuze transporten mogelijk zijn”.

Deze voordelen van de standplaats gebruiken de havendienstverlener Buss met zijn Orange Blue Terminal en AREVA, een fabrikant van offshore windkrachtcentrales, om windparken in de toekomst efficiënt te bouwen. Het eerste gezamenlijke project is het Trianel Windpark Borkum. Alle componenten van de 40 te installeren 5 megawatt producerende AREVA windkrachtcentrales worden op de Orange Blue Terminal overgeslagen, tijdelijk opgeslagen en voorgemonteerd.

Aan de Julianahaven is een sterk havenbedrijf met ca. 220.000 m² logistiek oppervlak en een kade met een lengte van 694 meter ontstaan. De uitrusting en ligging kwalificeren de terminal voor de overslag van alle soorten goederen. Een zwaartepunt zullen services voor de energiesector vormen. Daartoe behoren overslag en alle havenservices. Ook de technische uitrusting, zoals een platform voor zware lasten aan de rand van de kade, is afgestemd op de behoeften van de offshore windlogistiek. Bovendien kunnen de nieuwe generatie installatie-schepen de haven probleemloos bereiken en daar  jack-uppen.

„We troffen hier ideale voorwaarden aan om een basishaven voor de offshore windindustrie te plannen en in te richten. Als expert voor projectlading is de windenergie met zijn complexe logistiek voor Buss een belangrijke verdere ontwikkeling van het zakelijke gebied“, aldus Ahlers.

De Orange Blue Terminal is een van de in totaal tien multipurpose-terminals van Buss Port Logistics. Mede aan boord is de Nederlandse partner Uniteam Projects BV, een dochteronderneming van de Marico Holding. Tot Marico behoren bedrijven uit de logistieke sector en de scheepvaart. Naast offshore windprojecten heeft Orange Blue Terminal bij de voltooiing zijn deskundigheid ook tijdens de overslag van andere goederen bewezen, zoals bij het transport van generatoren, het toerusten van een cruiseschip of het inschepen van Nederlandse legervoertuigen. In augustus komt er met de demontage van een olie- en gasplatform nog een offshore project op de terminal af. Een van de wereldwijd sterkste drijvende kranen, de Matador 3, brengt het platform vanuit de Noordzee naar de Orange Blue Terminal, waar het op de kade gezet wordt om te worden ontmanteld.

Het bonte openingsfeest vond plaats met eregasten uit de Nederlandse politiek, de havenbedrijven en de offshore windindustrie. Max van den Berg, commissaris van de Koning in de provincie Groningen, Marc Boumans, gedeputeerde voor verkeer, milieu en water in de provincie Groningen, en burgemeester Marijke van Beek feliciteerden de jonge onderneming van twee ervaren logistieke dienstverleners die elkaar over de grens ontmoet hebben. Veel gasten maakten gebruik van de gelegenheid voor het maken van een rondvaart op de terminal en een boottocht door de haven om de dimensies van de offshore basishaven volledig te kunnen bevatten.

Orange Blue heeft uitzicht op nog meer opdrachten van de offshore windlogistiek, maar ook voor andere goederen, zijn de passende capaciteiten aanwezig. Doorslaggevend voor de ontwikkeling is de verdere realisatie van de Duitse omwenteling in de energiesector. „We hebben een offshore windterminal zonder staatssubsidies tot stand gebracht en de proef doorstaan. We zijn uitstekend toegerust voor de volgende projecten“, aldus Ahlers.