Pilot Kleirijperij officieel van start

Pilot Kleirijperij officieel van start

Met het storten van de eerste slib uit het Zeehavenkanaal in de daarvoor bestemde proefbassins is donderdag 5 april het project Kleirijperij nabij Oterdum in het industriegebied van Delfzijl van start gegaan. Overtollig slib uit het Eems Dollard Estuarium wordt in dit depot opgeslagen, om vervolgens na een uitgebreid rijpingsproces zijn weg te vinden in diverse toepassingen. De Kleirijperij is een belangrijk project binnen het Programma Eems-Dollard 2050.

Wat speelt er?
Er zit te veel slib in de Eems-Dollard. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. In de havens verzamelt zich veel slib waardoor regelmatig baggerwerkzaamheden nodig zijn. Aan de andere kant is er in het gebied behoefte aan klei om dijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Door slib uit de Eems-Dollard om te zetten in klei, ontstaat een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Samenwerking
In de Pilot Kleirijperij onderzoeken Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en EcoShape verschillende manieren om slib om te vormen tot klei. Onderzoekers van EcoShape voeren praktijkproeven uit om te kijken welke manier van rijpen het best werkt. Dit kleirijperij project is mede tot stand gekomen met behulp van het Waddenfonds en maakt onderdeel uit van het programma Eems-Dollard 2050. In totaal is 6,9 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Locatie op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl waar het depot voor de kleirijperij activiteiten is ingericht