Plaatsing windturbines Merkur Offshore van start

Plaatsing windturbines Merkur Offshore van start

Installatieschip Seafox 5 voor het eerst in Eemshaven

De aanleg van windpark Merkur Offshore gaat naar de volgende fase. Installatieschip Sea Challenger heeft inmiddels de meeste transition pieces geplaatst. Dit zijn de overgangsstukken tussen de funderingspaal en de windturbinemast. Hiermee is een nieuw stadium aangebroken voor dit project: het plaatsen van de windturbines zelf.

De volgende stap is de installatie van de torendelen van de windturbines, de gondels en de rotorbladen. Het installatieschip Seafox 5, met bouwjaar 2012, zal dit voor haar rekening nemen en daarom arriveerde dit schip afgelopen week in de Eemshaven. Het is de eerste keer dat de Seafox 5 de Eemshaven aandoet en daarmee kan dit imposante jack-up schip aan de toch al aanzienlijke lijst met installatieschepen die in de Eemshaven afmeerden, worden toegevoegd.

Seafox 5 is 115,21 meter lang en 49,98 meter breed met een diepgang van 9,5 meter. Het installatieschip vaart onder de Engelse vlag en voert dit project uit voor Geo Sea. Seafox 5 heeft zichzelf op haar vier poten voor de kade van Orange Blue Terminals in de Julianahaven gezet om de windturbineonderdelen aan boord te hijsen.

Het jack-up installatieschip Seafox 5 gaat alle 66 GE Renewable Energy Haliade windturbines voor het Merkur windpark installeren. Naar verwachting duurt dat ruim een half jaar. Windpark Merkur Offshore heeft na de ingebruikname een capaciteit van 400 MW.

Installatieschip Seafox 5 afgemeerd bij Orange Blue Terminals in de Julianahaven, Eemshaven