Ambitieus plan om CO2 uitstoot in Groninger havens te reduceren

Ambitieus plan om CO2 uitstoot in Groninger havens te reduceren

Groningen Seaports en de energie en industrie in de havens willen de klimaatverandering een halt toeroepen en zich inzetten om in 2050 nauwelijks nog CO2 uit te stoten. Samen met industrie en belangenorganisaties gaat Groningen Seaports onder de naam Project ZERO het komende jaar een plan opstellen om dit doel te gaan halen. Met dit project willen havens en industrie duidelijk gaan maken met welke projecten grote slagen kunnen worden gemaakt in CO2 reductie. Op de Klimaattop Noord Nederland op 9 november in Groningen, vindt de start van dit project plaats met een ronde tafel bijeenkomst.

Een mooi voorbeeld van CO2 reductie in Delfzijl is de stoomleiding die Groningen Seaports heeft aangelegd tussen Eneco Bio Golden Raand en AkzoNobel. Links de windturbines op de schermdijk.