Provincie ondersteunt verduurzaming industrie met nieuwe subsidie

Provincie ondersteunt verduurzaming industrie met nieuwe subsidie

Fotografie door: StappenGroningen.nl

De provincie Groningen wil de verduurzaming van de industrie, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid een flinke impuls geven met een nieuwe subsidie. De subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI) is bedoeld voor Groningse industriële bedrijven die willen investeren in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Door deze investeringen moet de uitstoot van CO2 door de (chemische) industrie flink verminderen.

Vestigen

Ook duurzame bedrijven die zich willen vestigen in de provincie kunnen gebruikmaken van de subsidie, met uitzondering van energieproducenten. In 2021 is hiervoor een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar, afkomstig uit het Nationaal Programma Groningen.

Voorbereid op de toekomst

Samen met bedrijven zet de provincie zich in voor de ontwikkeling van groene grondstoffen als bouwstof voor duurzamere producten, voor groene productieprocessen en voor groene energie, zoals CO2-vrije waterstof. We stimuleren de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing. Door bestaande bedrijven duurzamer te maken zijn ze voorbereid op de toekomst en dragen ze bij aan een groenere wereld voor toekomstige generaties. Ondernemers die hierin willen investeren krijgen hier met de nieuwe subsidie de kans voor. Ook willen we met deze regeling nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen halen. Zo wordt de industrie in onze provincie versterkt en komen er meer banen bij.

Aanvragen en contact

De subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie is vanaf 15 maart aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen.

Webinar

Om ondernemers en subsidieadviseurs te ondersteunen bij de aanvraag, organiseert de provincie samen met het SNN een webinar op 16 februari en 2 maart 13.00 – 14.30 uur. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar SITI@provinciegroningen.nl.

Groningen@Work

De subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie maakt deel uit van Groningen@Work 2020-2023, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Het doel van Groningen@Work is om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen waar ondernemers een beroep op kunnen doen.

 

Bron: Provincie Groningen