Realisatie van broedponton in haven Delfzijl

Realisatie van broedponton in haven Delfzijl

Visdieven kunnen ongestoord broeden

Groningen Seaports en de Provincie Groningen hebben samen een bedrag van 25.000 euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van een broedponton in de haven van Delfzijl. Hier kunnen dan o.a. visdieven ongestoord broeden. Momenteel wordt het broedponton ingericht ter hoogte van de schermdam. Het ponton wordt voorzien van grind, schelpen, stukken buis en het ponton wordt omringd met gaas.

Op een broedponton ontbreken verstorende factoren, zoals recreanten met honden, vossen en ratten. Daardoor halen de visdieven een hoog broedsucces.

Aanleiding
Voor de windmolens op de schermdam is een zogenaamde NB-wetvergunning afgegeven. In deze vergunning is opgenomen dat er broedvoorziening voor vogels moet zijn. Dit moet zijn gerealiseerd voor de ingebruikname van de windmolens. Aangezien de visdieven al gewend zijn om te broeden op het ponton in de afgelopen twee broedseizoenen is het wenselijk om dit jaar het ponton opnieuw in te richten. Het ponton is in 2010 en 2011 ook ingericht voor de visdieven, met een zeer succesvol broedsucces tot gevolg.