Seaports succesvol aangesloten op nieuw veiligheidssysteem voor schepen

Seaports succesvol aangesloten op nieuw veiligheidssysteem voor schepen

Recentelijk is Groningen Seaports succesvol aangesloten op het nieuwe Single Point of Contact Nederland (SPOC NL) dat aangesloten is op een Europees netwerk. Met dit nieuwe systeem wordt het eenvoudiger om bij mogelijke calamiteiten scheepsladingen met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen te situeren en zodoende milieurampen te beperken.

Door veranderde Europese wetgeving ontstond de noodzaak voor ontwikkeling van een centraal landelijk meldpunt: SPOC NL. Dit meldpunt is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en is bedoeld voor het doorgeven van scheepsmeldingen door Nederlandse zeehavens. SPOC NL stuurt de scheepsmeldingen door naar SafeSeaNet. SafeSeaNet is een Europees platform voor de bundeling van alle informatie over scheepsreizen en gevaarlijke stoffen.

Om de aansluiting te realiseren is het geavanceerde Port community systeem NHIS van Groningen Seaports aangepast. De overlast voor community gebruikers is tijdens de aanpassing tot een minimum gereduceerd. De aansluiting is gerealiseerd in twee stappen. Al in het vierde kwartaal van vorig jaar werd succesvol het eerste deel van de aansluiting gerealiseerd en recentelijk is de aansluiting volledig afgerond. Voor de laatste stap heeft Groningen Seaports de volledige database met gevaarlijke en vervuilende stoffen aangepast om klanten in de community nog beter in de gelegenheid te stellen gevaarlijke stoffen te melden.