Rondweg Emmapolder-Borkumkade op schema

Rondweg Emmapolder-Borkumkade op schema

De aanleg van de nieuwe rondweg aan de westkant van de Eemshaven, ter vervanging van de oude Meeuwenstaartweg die door de komst van de personenspoorlijn naar AG EMS werd weggehaald, ligt op schema. De nieuwe weg is een aanvulling op het bestaande wegennet en is vooral bedoeld om het ‘vakantieverkeer’ naar Borkum te scheiden van het industrieverkeer. Daarnaast dient de additionele weg als extra ontsluiting voor Station Eemshaven en de onlangs in gebruik genomen heliport. Volgens planning is de weg tegen het einde van dit jaar gebruiksklaar, waarmee de nieuwe route naar de Borkumlijn dan een feit is.

Impressie van het tracé van de nieuwe rondweg aan de westkant van de Eemshaven