Start inspraak bestemmingsplan Fivelpoort 2

Start inspraak bestemmingsplan Fivelpoort 2

Op 31 augustus 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om vanaf 1 september 2021 de inspraak op te starten voor de bestemmingsplannen Fivelpoort 2 en het facetbestemmingsplan Geluidzone Fivelpoort 2. Dit bestemmingsplan moet de realisatie van een datacenter in de hoek van het Eemskanaal, Eelwerderbrug en N33 mogelijk maken.

Het datacenter zal directe werkgelegenheid creëren voor ongeveer 100 fte. Daarnaast geeft het datacenter koppelkansen voor het ICT-onderwijs/Campus. Bedrijven op Fivelpoort kunnen de restwarmte van het datacenter geleverd krijgen. Door zonnepanelen op het dak te plaatsen en opslag te faciliteren (accu’s/batterij/waterstof) kan het datacenter uitgroeien tot een energiehub.

Wethouder Usmany-Dallinga is blij met de komst van het datacenter: “Het datacenter zorgt voor directe en indirecte werkgelegenheid en geeft een boost aan het ICT-onderwijs in deze regio. Het gebruik van restwarmte, zonnepanelen en opslag betekent een impuls voor de energietransitie”.

De inspraak loopt tot 30 september aanstaande. De stukken zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.fivelpoort2.nl. Op 16 september is er voor omwonenden en andere belangstellenden een digitale informatiebijeenkomst. Het project wordt ontwikkeld door DPM Realiseert uit Groningen. Groningen Seaports is als beheerder van Fivelpoort ook betrokken bij het project.

Artist impression van het datacenter op Fivelpoort 2