Stijging elektriciteitsverbruik maakt uitbreiding en innovatie netcapaciteit in Noord-Nederland noodzakelijk

Stijging elektriciteitsverbruik maakt uitbreiding en innovatie netcapaciteit in Noord-Nederland noodzakelijk

Uitkomsten studie naar toekomstbestendig energiesysteem bekend

Uit vier toekomstscenario’s over vraag en aanbod van energie, die de provincies Groningen en Drenthe hebben laten uitwerken, blijkt dat de elektriciteitsvraag tussen nu en 2050 zal verdubbelen. Deze toename ontstaat doordat er onder andere voor het verwarmen van gebouwen, het vervoer en de industrie meer elektriciteit nodig is. Uitbreiding van de netcapaciteit en innovatie van de energie-infrastructuur zijn daarom noodzakelijk. Het stroom- en gasnet moeten in het nieuwe energiesysteem meer op elkaar afgestemd worden, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van waterstof. Waterstof is in Noord-Nederland heel kansrijk, omdat alle ingrediënten voor een waterstofeconomie aanwezig zijn. Dit zijn conclusies uit een studie naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Groningen en Drenthe.

Toekomstbeeld

De studie, uitgevoerd door CE Delft en Quintel, geeft een toekomstbeeld van het energiesysteem in Groningen en Drenthe. De vraag- en aanbodscenario’s voor 2050 zijn doorgerekend om de consequenties voor de energienetten in kaart te brengen. Bij alle scenario’s zijn de klimaatdoelen van 2050 het uitgangspunt. Uit de studie blijkt dat in alle scenario’s het laag-, midden- en hoogspanningsnet opgewaardeerd moet worden. Dit is nodig om aan de ontwikkelingen te kunnen voldoen, zoals een stijgend elektriciteitsverbruik en de toename van de productie van duurzame energie. Met duurzame (wind- en zonne-)energie kan op jaarbasis in de eigen energievraag worden voorzien, maar door het grillige karakter geldt dat niet op ieder moment. Om de toenemende schommelingen in het energienet aan te kunnen, zijn er warmte, gas- en elektriciteitsinfrastructuren nodig die naadloos op elkaar zijn afgestemd. Volgens de studie geldt waterstof als passend alternatief voor gas in industriële productieprocessen en om duurzaam opgewekte energie op te slaan. Noord-Nederland is goed gepositioneerd om de waterstofeconomie en infrastructuur te ontwikkelen, gezien de waterstofvraag in de (chemische) industrie, de beschikbare infrastructuur voor gastransport, de cavernes voor opslag in Zuidwending (bij Veendam) en de aanlanding van windenergie op zee. De conclusies en aanbevelingen staan beschreven in het rapport ‘Systeemstudie energie-infrastructuur Groningen en Drenthe‘.

Samenwerking is essentieel

De studie is uitgevoerd in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen, Groningen Seaports en netbeheerders TenneT en Enexis, en Gasunie. Deze partijen hebben samengewerkt met vertegenwoordigers van onder andere de Rijksoverheid, industrie en landbouw. De studie onderschrijft dat samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de energietransitie essentieel is om eventuele belemmeringen te bespreken en tot gedeelde inzichten en afgestemd beleid te komen. De opdrachtgevers van de studie roepen alle betrokken partijen dan ook op om de constructieve samenwerking voort te zetten en gezamenlijk toe te werken naar een efficiënt, productief en duurzaam energiesysteem in Groningen en Drenthe.

Uitbreiding van de netcapaciteit en innovatie van de energie-infrastructuur is ook een actueel thema in energy port Eemshaven