Stroomsnelweg Eemshaven-Vierverlaten krijgt vorm

Stroomsnelweg Eemshaven-Vierverlaten krijgt vorm

De aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten (Groningen) verloopt voorspoedig. En dat is vooral bij Eemshaven vanaf de N33 Oostpolder al goed te zien. De meeste funderingswerkzaamheden zijn achter de rug. Een aantal masten staat al op de plek. Het plaatsen van de masten zal doorgaan tot in 2022, gevolgd door het monteren van de geleiders (de draden). Planning is dat de verbinding in 2023 in bedrijf gaat.

De verbinding vervangt na de ingebruikname de huidige 220 kV-verbinding. In Nederland is 380 kV (380 duizend volt) het hoogste spanningsniveau voor elektriciteitstransport. Hoe hoger de spanning hoe meer transportcapaciteit en hoe minder stroomverlies tijdens dit transport.

TenneT bouwt de verbinding met een nieuw type mast. Iedere mastlocatie bestaat ui twee pylonen. De verbinding wordt gebouwd op een capaciteit van 4 circuits 380 kV. Daarvan zullen de eerstkomende jaren twee circuits daadwerkelijk gebruikt worden, de andere twee gaan voorlopig in bedrijf op 110 kV ter vervanging van een deel van de huidige 110 kV-verbinding tussen Winsum en Vierverlaten.

Het begin van de nieuwe verbinding Eemshaven-Vierverlaten: de eerste palen met geleiders ertussen (draden) staan

TenneT meetingpoint in Nijlicht na de zomer (weer) open

Na de zomervakantie opent TenneT meetingpoint weer de deuren. Op dinsdag- en dondermiddag van 13.00 tot 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen, kerstvakantie en bouwvakvakantie). Interesse in een bezoek met een groep? Stuur dan een e-mail naar info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl.

In februari 2020 opende het meetingpoint als TenneT informatiecentrum. In de loop van maart vorig jaar kreeg het centrum te maken met bezoekbeperkingen door de coronamaatregelen van de overheid. In het meetingpoint vinden bezoekers informatie over TenneT, de bouw van Eemshaven-Vierverlaten 380 kV en de plannen voor Net op zee Ten Noorden van de Waddeneilanden.