Subsidie voor forse uitbreiding Contitank

Subsidie voor forse uitbreiding Contitank

Nieuwe mogelijkheden voor chemiecluster Groningen

De komende jaren investeert Contitank, een opslagbedrijf voor groene grondstoffen, 17 miljoen euro in nieuwe logistieke voorzieningen op chemiepark Delfzijl. De opslagcapaciteit wordt verdubbeld, tot meer dan 50.000 m3. De schaalvergroting leidt tot vijf extra arbeidsplaatsen. De uitbreiding wordt gesubsidieerd met ruim 4 miljoen uit het Regionaal Investeringsfonds Groningen.

Onlangs zijn de eerste nieuwe opslagtanks geplaatst. Daarnaast investeert Contitank in een railverbinding en vergroening. Samen met Groningen Seaports wordt een nieuwe pijpleiding ontwikkeld tussen de afnemers en Contitank. Het chemiepark krijgt hiermee een tweede toegang tot de zeehaven. Door de besparing op het vrachtwagenverkeer wordt de uitstoot van CO2 lager. Ook de energievoorziening van het bedrijf wordt duurzamer door gebruik te maken van industriële restwarmte.

Groei

Contitank wil de komende jaren uitgroeien tot dé groene logistieke dienstverlener voor de bio-economie in Groningen. Directeur Joris Hoogenbosch: “Er komen steeds meer hoogwaardige natuurlijke grondstoffen op de markt. Met onze investeringen in opslagcapaciteit en logistieke voorzieningen maken we het bedrijven in het chemiecluster mogelijk te groeien en nieuwe industriële productieprocessen te ontwikkelen.”

Vergroening

Patrick Brouns, gedeputeerde van Economische Zaken van de provincie Groningen: “In de Eemsdelta worden al veel groene grondstoffen voor de chemie gemaakt. De investering van Contitank is een stimulans voor de verdere groei en vergroening van het chemiecluster.” Margo Smit, bestuurder van de Economic Board Groningen, voegt eraan toe: “De uitbreiding van Contitank laat zien dat de RIG een belangrijke steun in de rug is voor bedrijven met groeiplannen in de Eemsdelta.”

Over de RIG

De doelstelling van de RIG is een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit. Kijk voor meer informatie over de RIG op www.RIGscoortTop.nl.

De locatie van Contitank in Delfzijl nabij de zeesluis, waar de nieuwe opslagtanks reeds geplaatst zijn.