TenneT contracteert Prysmian en Siemens voor ‘groene’ COBRA-kabel

TenneT contracteert Prysmian en Siemens voor ‘groene’ COBRA-kabel

The COBRA cable between Eemshaven (The Netherlands) and Endrup (Denmark)

The COBRA cable between Eemshaven (The Netherlands) and Endrup (Denmark)

TenneT contracteert Prysmian en Siemens voor ‘groene’ COBRA-kabel

De Nederlandse en Deens hoogspanningsnetbeheerders TenneT en Energinet.dk hebben Siemens en Prysmian gecontracteerd voor de aanleg van de COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken. Siemens wordt de leverancier van de twee zogenoemde converterstations aan de Nederlandse kant (Eemshaven) en aan de Deense kant (Endrup) van de gelijkstroomverbinding. Prysmian gaat de gelijkstroomkabels leveren en op zee installeren.

De COBRA-kabel is een nieuwe, 350 kilometer lange onderzeese gelijkstroomverbinding (interconnector) die naar verwachting in 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar zal verbinden. De capaciteit van de verbinding is 700 MW, het equivalent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 700.000 Nederlandse  huishoudens.

‘Groene’ kabel
TenneT CEO, Mel Kroon: “Met Siemens en Prysmian hebben we twee gerenommeerde partijen geselecteerd voor de bouw van dit belangrijke project. Het doel van de COBRA-kabel is elektriciteit tussen Nederland en Denemarken te kunnen transporteren om zo meer concurrentie op de Noordwest-Europese energiemarkt te krijgen, waar consumenten vervolgens van profiteren. Omdat we Nederland direct koppelen aan Denemarken neemt ook de leveringszekerheid voor bedrijven en consumenten toe in beide landen toe. Én we zullen tussen Nederland en Denemarken meer duurzame elektriciteit, die voornamelijk wordt opgewekt door windmolenparken, kunnen uitwisselen, aangezien de windkracht in de twee landen per moment verschillend is.”

Switchen tussen wissel- en gelijkstroom
De nieuwe interconnector krijgt een transportcapaciteit van circa 700 megawatt (MW) en loopt van Eemshaven (Nederland) naar Endrup (Denemarken). De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat.

Om de wisselstroom op de netten van TenneT en Energinet.dk via een gelijkstroomkabel te transporteren (import en export) is op het vasteland in Nederland (Eemshaven) en Denemarken (Endrup) een zogenoemd converterstation nodig. Hierin kan uitgaande wisselstroom worden omgezet in gelijkstroom en binnenkomende gelijkstroom in wisselstroom. De elektriciteitsnetten op land zijn allemaal uitgevoerd op basis van wisselstroom.

In beide landen zal de COBRA-kabel leiden tot een positief sociaal-economisch effect. De verwachte investering van meer dan 600 miljoen euro wordt door TenneT en Energinet.dk gemaakt in het belang van consumenten en bedrijven. Beide netbeheerders nemen voor 50 procent deel in het COBRA-project.

COBRA-kabel deel van toekomstig net op zee
COBRA is een afkorting van ‘COpenhagen BRussels Amsterdam’. De Europese Commissie ondersteunt het COBRA-project met 86,5 miljoen euro uit het Europese energieprogramma voor herstel (European Energy Programme for Recovery, EEPR). Deze subsidie is toegekend aan de COBRA-kabel, omdat dit project deel kan uitmaken van een toekomstig elektriciteitsnet op de Noordzee, de concurrentie op de elektriciteitsmarkt zal bevorderen en zal bijdragen aan de integratie van grote hoeveelheden windenergie in het elektriciteitsnet.

Overige onderzeese elektriciteitskabels

De COBRA-kabel is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 realiseerde TenneT de langste gelijkstroomkabel ter wereld, NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: 700 MW, lengte: 580 km) en  in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km). Naast de nieuwe COBRA-kabel is TenneT momenteel bezig met een tweede kabel naar Noorwegen, dit maal vanuit Duitsland (NordLink). Dit is een onderzeese kabel met een capaciteit van 1.400 MW. Alle onderzeese kabels maken gebruik van HVDC-techniek. Klik hier voor meer informatie over TenneT’s grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen.

De route van de COBRA-kabel tussen de Eemshaven en het Deense Endrup

De route van de COBRA-kabel tussen de Eemshaven en het Deense Endrup