TenneT: veel plannen in de stekkerdoos van Nederland voor meer stroomtransport

TenneT: veel plannen in de stekkerdoos van Nederland voor meer stroomtransport

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT gaat de komende 10 jaar nieuwe hoogspanningsstations bouwen in de Eemshaven en bij Delfzijl. Op kortere termijn wordt bestaande infrastructuur uitgebreid. Volgend jaar komt de belangrijke stroomsnelweg tussen Eemshaven en Vierverlaten na jaren van voorbereiding en bouw in bedrijf. En onlangs kon de netbeheerder melden dat de NorNedkabel (met Noorwegen) gerepareerd en weer in bedrijf is.

Aansluiten windparken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doet onderzoek naar het aansluiten van windparken op de Eemshaven. In het kader van het PAWOZ (Programma Aansluiting Wind op Zee) – Eemshaven worden aansluitingsroutes onderzocht voor de toekomstige windparken Ten noorden van de Waddeneilanden en Doordewind. Streven is dat deze windparken (bij elkaar 4,7 GW) in 2031 met hoogspanningskabels met de Eemshaven zijn verbonden. Tegelijk loopt onderzoek naar de mogelijkheden voor aansluitingen van windparken na 2031, met elektriciteitskabels en waterstofleidingen.

Onderzoek

De te onderzoeken routes hebben ieder eigen specifieke kenmerken, effecten en risico’s. Een aantal routes doorkruist het intergetijdengebied van de Waddenzee, andere routes het Eems-estuarium. Ook in de Noordzee zijn er meerdere opties mogelijk met ieder specifieke kenmerken. Bedoeling is deze zo veel mogelijk te bundelen met bestaande infrastructuur. Alle routes worden onderzocht op haalbaarheid: technisch, maar ook vanuit ecologie, morfologie etc.). Kijk op www.rvo.nl/pawoz-eemshaven

Nieuw hoogspanningsstation

Voor het aansluiten van de windstroomverbinding is de bouw van een nieuw en groot hoogspanningsstation noodzakelijk. Daarover is TenneT met onder meer Groningen Seaports en de provincie in gesprek. Intussen werkt TenneT de komende jaren aan het uitbreiden van het hoogspanningsnetwerk in Eemshaven. Dat noodzaakt onder andere tot aanpassen van de rotonde N33/Kwelderweg. De eerste werkzaamheden starten waarschijnlijk volgend jaar. Vrijwel klaar is de bouw van de 380 kV- ‘stroomsnelweg’ tussen Eemshaven en Vierverlaten. Momenteel worden bij Stedum de laatste stroomgeleiders gemonteerd. De hoogspanningsverbinding wordt naar verwachting in de zomer van 2023 in gebruik genomen.

De bouw van de 380 kV- ‘stroomsnelweg’ tussen Eemshaven en Vierverlaten is bijna klaar (Foto TenneT).