Toekomst voor Groninger Zeehavens: Economische groei is groen!

Toekomst voor Groninger Zeehavens: Economische groei is groen!

Als de plannen die Groningen Seaports heeft werkelijkheid worden, dan is het Eemsdeltagebied in 2030 hét belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland. De koers hiervoor is vastgelegd in het Havenvisie 2030. Het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports heeft vandaag goedkeuring verleend aan dit strategisch koersdocument dat de basis vorm voor het businessplan 2013-2017 en uiteraard de volgende jaren.

Volgens Groningen Seaports is er in 2030 het volgende beeld: de energie- en datasector in de Eemshaven is van internationaal belang, De chemie- en recycle-cluster in Delfzijl, wordt samen in één efficiënt en concurrerend groene havencomplex gevormd. Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken nauw samen. Dit – samen met een uitstekende bereikbaarheid over weg, water en lucht – maakt de Eemsdelta tot een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats voor (nieuwe) bedrijven én (nieuwe) inwoners. Groningen Seaports streeft voor 2030 naar een  verdubbeling van de toegevoegde waarde  tot 1,6 miljard euro en een stijging van de  overslag tot 18 miljoen ton (125% stijging). De werkgelegenheid zal  met 20% toenemen.

In opdracht van het Dagelijks Bestuur is Groningen Seaports in 2012 een project gestart om dit jaar een Havenvisie te ontwikkelen. Dit visievormingstraject is bedoeld om een perspectief te bieden op de lange termijn toekomst op de havenontwikkeling tot 2030 waarbij, in de realisatie van het economisch belang van de havenontwikkeling, duurzaamheid en draagvlak in de omgeving een volwaardige rol spelen. Het conceptdocument is uitgebreid besproken met  betrokken partijen waaronder milieuorganisaties, bedrijven, omwonenden, politieke instanties.

Met deze Havenvisie 2030, een helder en onderbouwd koersdocument, is Groningen Seaports klaar voor de toekomst. Voor meer informatie over dit document, zie ook de bijlage. Voor meer informatie zie ook de video op youtube: Groningen Seaports Havenvisie 2030 of de Engelstalige versie Groningen Seaports Port Vision 2030. Vanaf 19 november is alle informatie ook online te vinden op http://havenvisie2030.groningen-seaports.com.