Groningen Seaports krijgt toestemming voor uitbreiding Eemshaven

Groningen Seaports krijgt toestemming voor uitbreiding Eemshaven

Het groengearceerde deel is het uitbreidingsgebied Eemshaven Zuidoost

Het groengearceerde deel is het uitbreidingsgebied Eemshaven Zuidoost

Het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports heeft vanmorgen in een extra ingelaste vergadering het investeringsvoorstel voor de uitbreiding van de Eemshaven goedgekeurd. Het betreft hier een uitbreiding in het zuidoostelijke gedeelte ter hoogte van de N33. Met deze uitbreiding is een investering van 54,3 miljoen euro gemoeid.

De uitvoering van het ruim 180 ha groot terrein zal gefaseerd plaatsvinden en is bestemd voor energie- en datagerelateerde activiteiten. Ter dekking van mogelijke risico’s, zal deze uitvoering niet eerder plaatsvinden dan nadat het eerste contract met een geïnteresseerde partij is getekend. Momenteel worden serieuze onderhandelingen gevoerd met twee marktpartijen.

Uitverkochte Eemshaven
Met de verwachting dat binnen de komende 10 jaren de Eemshaven uitverkocht zal zijn, is het visiedocument – Eemshaven Zuid – Oost in 2010 opgesteld. Deze visie is voorgelegd aan de Provincie en de gemeente Eemsmond. Het document is vervolgens vastgesteld binnen de gemeenteraad van Eemsmond en in januari 2011 gebruikt als achtergrond voor de gedeeltelijke herziening (aanwijzing zoekgebied van 45 hectare) op het Provinciaal Omgevings Plan (POP). Aanleiding voor de wijziging op het POP is de mogelijkheid om via een verkorte procedure een grootschalig datacenter te kunnen faciliteren. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in het uitbreidingsgebied om de aankoopmogelijkheden te inventariseren.

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De Eemshaven is met de komst van diverse energiegerelateerde partijen sinds 2005 volop in ontwikkeling gekomen. De verwachting is dat binnen de komende 10 jaar de Eemshaven uitverkocht zal zijn.

Het groengearceerde deel is het uitbreidingsgebied Eemshaven Zuidoost

Het groengearceerde deel is het uitbreidingsgebied Eemshaven Zuidoost