Transformatoren COBRAcable aangekomen in de Eemshaven

Transformatoren COBRAcable aangekomen in de Eemshaven

De transformatoren zijn vanuit de Siemens-fabriek in het Duitse Neurenberg met een speciale oplegger en daarna per schip naar de haven van Eemshaven vervoerd. Hier werden gisteren de transformatoren van het schip gehesen, op een oplegger geplaatst, en vervolgens naar het bouwterrein van COBRAcable in de Eemshaven gereden.

Onderzeese elektriciteitskabel
COBRAcable is een kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW. De kabel wordt ongeveer 325 kilometer lang en loopt tussen Eemshaven (Nederland), het Duitse deel van de Noordzee en Endrup (Denemarken). De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat. Twee converterstations op land, één in Nederland en één in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te kunnen sluiten op het Nederlandse, respectievelijk Deense transportnet. De kabel moet in de tweede helft van 2019 in bedrijf zijn.

Converterstation
In de converterstations zal de elektriciteit (afhankelijk van de transportrichting) worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom en vice versa. De transformator zorgt er vervolgens voor dat de wisselspanning van de converter aangepast wordt aan de spanning van het Nederlandse net (380 kV), zodat de 700 megawatt die over de COBRA-kabel kan worden getransporteerd probleemloos kan worden omgezet en worden aangesloten op de hoogspanningsnetten in Denemarken (400 kV) en in Nederland (380 kV).

Groene kabel
De aanleg van de COBRAcable speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van een duurzame, internationale elektriciteitsmarkt. Nederland en Denemarken kunnen met de kabel groene stroom uitwisselen op een eenvoudige, veilige en milieuvriendelijke wijze. Zo kan er bijvoorbeeld meer duurzame windenergie geïmporteerd worden uit Denemarken. Op momenten dat er weinig wind is in Denemarken, kan de kabel de leveringszekerheid van elektriciteit in Denemarken vergroten.

Rol Siemens
Siemens is als leverancier van de elektrische installatie tevens verantwoordelijk voor de plaatsing daarvan in de converterstations in Nederland en Denemarken. In Nederland neemt Siemens daarnaast ook het civiele gedeelte van het converterstation voor zijn rekening.

Overige onderzeese elektriciteitskabels
De COBRAcable is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 realiseerde TenneT de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: 700 MW, lengte: 580 km) en in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km). Naast de nieuwe COBRAcable is TenneT momenteel bezig met de aanleg van NordLink. Deze onderzeese kabel tussen Duitsland en Noorwegen krijgt een capaciteit van 1.400 MW en zal naar verwachting in 2020 gereed zijn.

De transformatoren werden per oplegger naar het bouwterrein van COBRAcable in de Eemshaven gereden