Overtollig slib rijpt tot een volwaardige grondstof aan de Oosterhorn

Overtollig slib rijpt tot een volwaardige grondstof aan de Oosterhorn

Nabij Oterdum, vlakbij de dijk, is het momenteel een drukte van belang. Grondverzetvoertuigen rijden af en aan voor het benodigde grondwerk, het plaatsen van een bouwkeet en de aanvoer- en retourleidingen worden aangebracht. Het gaat hier niet om voorbereidende werkzaamheden voor een nieuw bedrijf, maar om het opzetten van een kleirijperij!

Overtollig slib uit het Eems Dollard Estuarium zal in dit depot worden opgeslagen, om vervolgens na een uitgebreid rijpingsproces zijn weg te vinden in diverse toepassingen.

Kleirijperij
Ecoshape bereidt de kleirijperij in Delfzijl momenteel voor met grondwerk. Begin april vindt de start plaats van de levering van de eerste hoeveelheden slib vanuit het Zeehavenkanaal. Nadat de eerste hoeveelheid is ingebracht, wordt een pauze ingelast. Daarmee kan het eerste slib ontwateren voordat de tweede lading slib wordt geleverd. Ecoshape zal de rijping van het slib tot klei nauwlettend in de gaten houden en verschillende experimenten uitvoeren om het slib sneller te laten rijpen.

Het is al langer bekend dat je van slib klei kunt maken. Echter of dit dan ook voldoet aan de eisen die men aan een zeedijk stelt of dat er een succesvolle businesscase van kan worden gemaakt, dat zal dit proefproject moeten uitwijzen. Naast de locatie in Oterdum, komt er ook nog een kleirijperij in de Dollard. Het slib voor de deze kleirijperij zal afkomstig zijn van de polder Breebaart.

Dit kleirijperij project is mede tot stand gekomen op basis van samenwerking van diverse partijen, te weten Rijkswaterstaat, Ecoshape, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Groninger Landschap, Groningen Seaports, Waddenfonds en maakt onderdeel uit van het programma EemsDollard2050. In totaal is 6,9 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Locatie op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl waar de kleirijperij activiteiten plaatsvinden