Unieke proef met rifblokken van slib uit de Eems-Dollard gestart

Unieke proef met rifblokken van slib uit de Eems-Dollard gestart

Op twee locaties voor de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is een unieke proef gestart. Daar wordt de komende vijf jaar onderzocht hoe het onderwaterleven in de Eems-Dollard en Waddenzee gestimuleerd kan worden met rifblokken van Groningse klei. Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters zich vastmaken en een nieuw rif bouwen. Hiervoor worden vierhonderd blokken geplaatst bij het palenbos onder de Eemshaven en het strand van Bierum. De rifelementen zijn gemaakt van baggerslib uit de haven van Delfzijl. Uit de proef moet blijken of de schelpdieren terugkeren in de Eems-Dollard en of hiermee een nieuw leefgebied voor onderwaterdieren en -planten ontstaat. De proef wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Groningen en het Waddenfonds.

Geowall

De proef is begin september van start gegaan bij het Chemport Innovation Center (CIC). Het project met de naam Geowall is een initiatief van innovatiebureau NETICS, een toonaangevend innovatief onderzoeks- en adviesbureau in de civiele techniek dat internationaal wordt gezien als dé expert op het gebied van hergebruik en bouwen met baggerspecie. Het innovatieve bedrijf is verantwoordelijk voor het onderzoeksproces van slib tot eindproduct en plaatsing. Daarnaast zijn baggerbedrijf Van Oord, de provincie Groningen en het Waddenfonds bij de pilot betrokken. Als aanjager van de groene chemie en duurzame innovatie faciliteert het Chemport Innovation Center, een initiatief van Groningen Seaports, deze pilot.

Slib uit de Eems-Dollard

Riffen zijn belangrijk voor het herstel van het ecosysteem in de Waddenzee. De grote hoeveelheid slib in de Eems-Dollard zorgt ervoor dat zeegrassen, schelpdieren en ander onderwaterleven zich moeilijker kunnen vestigen. Het doel van de proef is de sterke achteruitgang van oester- en mosselbanken te verminderen en de biodiversiteit te stimuleren. Het is voor het eerst dat er rifblokken gemaakt zijn van slib uit de Eems-Dollard.


De rifblokken worden teruggeplaatst in de Eems-Dollard (Foto provincie Groningen)