Onderzoek met zwarte wieken in Eemshaven

Onderzoek met zwarte wieken in Eemshaven

RWE Renewables, Onshore, Painting one turbine blade black, 22 sept 2022

Een aantal maanden geleden is in de Eemshaven een onderzoek gestart dat moet uitwijzen of het zwart schilderen van windturbinebladen helpt om vogels veilig tussen windturbines te laten vliegen. RWE is deelnemer aan dit ‘Zwarte Wiek’-onderzoek. Zeven van RWE’s windturbines in de Eemshaven hebben onlangs één zwarte wiek gekregen. De studie is gebaseerd op het idee dat een turbine met één zwarte wiek beter zichtbaar is voor vogels, waardoor ze de bladen beter kunnen ontwijken. Er wordt drie jaar lang gemonitord.

Het Nederlandse onderzoek is een vervolg op een eerdere Noorse studie en richt zich op lokale vogelsoorten. Daarnaast wordt gekeken naar de luchtvaartveiligheid en het effect van de zwarte wieken op het landschap en op de beschilderde wieken zelf. Dit onderzoek past perfect bij de duurzaamheidsstrategie van RWE om met innovaties te zoeken naar de beste manier om windenergie op te wekken in harmonie met de natuur. Bovendien leent RWE’s windpark in de Eemshaven zich goed voor dit onderzoek, omdat er relatief veel vogels in het gebied aanwezig zijn.

Het ecologische deel van het onderzoek begon in september vorig jaar met een nulmeting. Het zwart verven van de wieken is in augustus van dit jaar van start gegaan en nam per turbine ongeveer drie tot vier dagen in beslag.

Een windturbine met een zwarte wiek vlakbij de de energiecentrale van RWE in de Eemshaven (Foto RWE)