Update over zonnepark Valgenweg bij Delfzijl

Update over zonnepark Valgenweg bij Delfzijl

Aan de oostzijde van industrieterrein Oosterhorn, nabij Delfzijl, realiseert Groningen Seaports samen met Eneco, Wircon en Bronnen van Ons een zonnepark van circa 15 hectare. De verwachte energieopbrengst is circa 15.000 Megawattuur per jaar, wat gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 4.200 huishoudens. Op 15 maart 2019 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de toenmalige gemeente Delfzijl – inmiddels gemeente Eemsdelta – de omgevingsvergunning afgegeven voor de realisatie van zonnepark Valgenweg.

Netaansluiting zonnepark

In november 2019 is er voor het laatst gecommuniceerd over de voortgang van het project. Daarna bleef het op de voorgrond stil, omdat er geen capaciteit beschikbaar was op het elektriciteitsnet. Daardoor was er geen uitzicht op een aansluiting voor het zonnepark. Er zijn meerdere alternatieven verkend om het project op een andere manier dan gebruikelijk, bijvoorbeeld bij private grootverbruikers, aan te sluiten. In april van dit jaar is er alsnog capaciteit aangeboden door regionaal netbeheerder Enexis. Dit betekent dat zonnepark Valgenweg ‘regulier’ kan worden aangesloten. Daar zijn de betrokken partijen uiteraard blij mee.

Planning

Nu de netaansluiting verzekerd is, wordt het definitieve ontwerp van het project, de elektrische en civiele werken verder uitgewerkt. De verwachting is dat dit rond de zomer wordt afgerond. Daarna starten de aanbesteding, contractering en financiering, zodat in het najaar het investeringsbesluit genomen kan worden. De realisatie van het project is voorzien in het voorjaar van 2022.

Informatiebijeenkomst

Met de recente voortgang van het project en de duidelijkheid over het definitieve ontwerp, wordt er na de zomer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Er is dan meer informatie beschikbaar over het ontwerp, de landschappelijke inpassing en de bouwplanning. Een uitnodiging volgt via de lokale en sociale media. Indien de coronamaatregelen het toelaten, zal de bijeenkomst fysiek zijn.