Werkgroep N33 Tjuchem komt met nieuw plan voor verdubbeling N33

Werkgroep N33 Tjuchem komt met nieuw plan voor verdubbeling N33

Als gevolg van de opgelopen vertraging bij het project N33 Midden heeft de werkgroep N33 Tjuchem een visiedocument opgesteld om het belang van de verdubbeling voor de regio nogmaals te benadrukken. Het visiedocument is vandaag in Siddeburen overhandigd aan CEO Cas König, gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Jaap Borg (gemeente Midden-Groningen).

De verdubbeling betekent een verbetering voor de veiligheid en leefomgeving van de regio. De werkgroep ziet verschillende koppelkansen voor de regio. Ze noemen het document zelf N33 2.0 en vragen aandacht voor het gehele tracé tot aan de Eemshaven. Denk daarbij aan de Eelwerderbrug (over het Eemskanaal) en de veiligheid op het noordelijke deel van het tracé.

König is enthousiast over het rapport van de werkgroep en noemt het winst dat er in het rapport niet alleen wordt gepraat over verdubbeling van het deel tot Appingedam, maar dat er ook verder wordt gekeken. “Wij zeggen ook: als je het dan toch doet, doe het dan gelijk goed. Verdubbel de N33 helemaal van Zuidbroek tot aan de Eemshaven en ook een aquaduct onder het Eemskanaal door.”

De werkgroep wil met de overhandiging van het visiedocument aan de bestuurders het belang van de verdubbeling voor de regio benadrukken en het draagvlak vanuit de directe omgeving laten zien. Ze roepen het bestuur op om de ontstane (financiële) situatie te gebruiken om vooruit te kijken. De werkgroep denkt hier graag in mee.