Vacatures bij Omgevingsdienst Groningen door ontwikkelingen in Groninger zeehavens

Vacatures bij Omgevingsdienst Groningen door ontwikkelingen in Groninger zeehavens

Vacatures beschikbaar om te werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving

De laatste jaren heeft de provincie, samen met het bedrijfsleven en Groningen Seaports laten zien dat de provincie Groningen een ideale vestigingsplaats is voor diverse bedrijven. Dit heeft geresulteerd in het feit dat veel bedrijven zich in het Noorden willen vestigen. Dit betekent ook dat bedrijven snel van start willen gaan en de benodigde vergunningen nodig hebben. Hierdoor ontstaan diverse vacatures bij de Omgevingsdienst Groningen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “In Groningen werken we aan de toekomst van Nederland en de toekomst is nu als het gaat om vacatures op het gebied van vergunningverlening, toezicht en advies. We realiseren ons dat de arbeidsmarkt krap is en daarom zullen we ook gezamenlijk moeten investeren in kennisontwikkeling, scholing en begeleiding.”

De Groninger zeehavens zijn in beweging

De Eemshaven en de haven van Delfzijl is een industriegebied met grote en middelgrote bedrijven. In Delfzijl staat de chemische bedrijvigheid centraal en in de Eemshaven voeren energie, data en offshore wind de boventoon. De Groninger zeehavens zijn in beweging, er gebeurt veel en het gebied is in trek bij nieuwe bedrijven. Om alle bedrijven te voorzien van vergunningen, is uitbreiding van de expertise en de medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen noodzakelijk.

Groningen Seaports’ CEO Cas König: “Om alle benodigde vergunningen te verkrijgen, zijn we zo snel mogelijk mensen nodig. We juichen de uitbreiding van de omgevingsdienst van harte toe en ondersteunen graag bij de wervingscampagne.”

Omgevingsdienst werkt aan veilige en schone leefomgeving

De ontwikkelingen in met name Delfzijl en de Eemshaven brengen extra werk met zich mee voor de Omgevingsdienst Groningen. Zij verzorgen vergunningverlening, advies, toezicht en handhaving voor milieu en bouw. Om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen zoekt de omgevingsdienst mensen die een hoogwaardige bijdrage willen leveren aan de milieu- en veiligheidsvraagstukken rondom Delfzijl en de Eemshaven.

Directeur Omgevingsdienst Groningen Nienke Baars: “Dat het met name om (nieuwe) duurzame initiatieven gaat, maakt ons – als dienst voor een veilige en schone leefomgeving – enthousiast. We zijn op zoek naar mensen die daar een bijdrage aan willen leveren. Dat kunnen ook mensen zijn die niet precies de juiste studie hebben gedaan, maar wel gemotiveerd zijn om het vak bij ons te willen leren. Ons werk wordt steeds complexer, dus er is uitdaging genoeg!”

Vacatures

Het gaat om vacatures voor vergunningverlening, toezicht en advies. Binnenkort verschijnen de vacatures op www.od-groningen.nl/werken-bij/vacatures.