Verdubbeling N33 blijft voor Groningen Seaports absolute noodzaak

Verdubbeling N33 blijft voor Groningen Seaports absolute noodzaak

Groningen Seaports is teleurgesteld in het besluit om iets meer dan de helft van het geld dat bestemd was voor de verdubbeling van de N33 Midden, in te zetten voor de zuidelijke ringweg. Voor de havens en het bedrijfsleven in Noordoost-Groningen is de verbreding van de weg van vitaal belang. Het genomen besluit mag wat Groningen Seaports betreft geen reden zijn om de verdubbeling uit of af te stellen. “Samen met SBE en de betrokken gemeenten roept Groningen Seaports de provincie op om alles op alles te zetten om de weg zonder vertraging te realiseren”, zegt CEO Cas König.

König noemt het bijzonder spijtig dat een deel van het bestemde geld voor de verdubbeling van de N33, tussen Zuidbroek en Appingedam, wordt gereserveerd voor de ingrijpende verbouwing van de zuidelijke ringweg in Groningen. “Er moet naar een nieuwe oplossing worden gezocht. Langer wachten met de verbreding kan niet. Er is nu al groei van verkeer en ook vanwege de verkeersveiligheid is verdubbeling van de N33 noodzakelijk. Gezien het grote economische belang voor de regio vertrouwen we erop dat de provincie zich onverminderd blijft inzetten voor een snelle oplossing.”

Verdubbeling noodzakelijk

Afgelopen jaar bereikte Groningen Seaports bijna een recordjaar met 100 hectare gronduitgifte. Daarnaast staan er voor bijna 3 miljard euro aan projecten en meer dan duizend banen te wachten in het havengebied, van bedrijvenpark Fivelpoort tot aan de Eemshaven. König: “Door deze sterke economische ontwikkelingen verwachten we dat het verkeer de komende jaren fors gaat toenemen richting Noordoost-Groningen. Die toename kunnen we alleen maar aan door de belangrijkste toegangsweg te verdubbelen. Stilstand betekent dat wij de komende jaren niet goed voorbereid zijn op deze toename van het aantal weggebruikers voor aan- en afvoer van goederen en woon-werkverkeer in ons gebied, met alle gevolgen van dien. Kortom: die verdubbeling moet er op korte termijn komen, zowel voor de bestaande als nieuwe bedrijven.”

Groene weg naar groene chemie

In de regio liggen grote economische kansen voor de topsectoren chemie en energie. Talloze projecten op het gebied van waterstof en vergroening van de industrie staan op het punt gerealiseerd te worden. Daarmee wordt een enorme bijdrage geleverd aan de energietransitie, werkgelegenheid en het creëren van een nieuw economisch perspectief voor deze regio. Wij zijn een haven van nationaal belang. Het is niet meer dan logisch dat de infrastructuur daarmee toekomstbestendig moet zijn. Een goede bereikbaarheid van deze groene bedrijven is essentieel en wat zou er mooier zijn als deze ontsloten worden door een groene weg?”, aldus König. De ambitie is om de N33 volledig energieneutraal en zoveel mogelijk circulair aan te leggen. Daarmee is de aanleg een voorbeeldproject als een van de meest duurzame rijkswegen in ons land. “Dit sluit naadloos aan bij onze ambitie om onze rol als voorbeeldregio op het gebied van energie verder uit te bouwen.”

De weg N33 (rechts) bij Fivelpoort richting de groene chemie in Delfzijl (foto: Groningen Seaports)