Landelijk unieke positie voor Veiligheid Oosterhorn

Landelijk unieke positie voor Veiligheid Oosterhorn

“Jullie doen het als Delfzijl heel goed. In landelijk opzicht nemen jullie een unieke positie in.”
De constateringen van strategisch adviseur industriële veiligheid, Kees Kappetijn, over het programma ‘Veiligheid Oosterhorn’, zijn volstrekt helder.

Kees Kappetijn – Adviseurs Industriële Veiligheid

Basiswaarde

Volgens hem is er met ‘Veiligheid Oosterhorn’ een stevige werkelijkheid gecreëerd. “Vraag is of die samenwerking op operationeel niveau blijft of tot een strategisch niveau kan uitgroeien. Dan is het zaak om nog nadrukkelijker naar gemeenschappelijke vertrekpunten te kijken. Want ja, de havens en industriegebieden in Delfzijl en Eemshaven verschillen van elkaar. Falck is als bedrijfsbrandweer alleen actief op de Oosterhorn en het Chemie Park en niet in de Eemshaven. Maar je kunt meer bereiken door juist de verbreding te zoeken. Dan kan veiligheid uitgroeien tot een gezamenlijke basiswaarde en een stevige plus in je vestigingsklimaat.”

Urgentie

Hij is van mening dat alle relevante partijen aan tafel zitten. “Essentieel is dat partijen bereid zijn en blijven om een deel van hun individuele zeggenschap te delen om zo tot gezamenlijke voordelen te komen. Daartoe moet er om te beginnen vertrouwen zijn tussen partijen. “En stel jezelf een paar cruciale vragen. Wat zijn de specifieke ontwikkelingen of problemen? Is er een gezamenlijke urgentie? En is samenwerking de voorkeursoplossing?” Afhankelijk van de beantwoording kan die verdere samenwerking worden ingevuld.

Wat is Veiligheid Oosterhorn?

Chemie Park Delfzijl, gemeente Eemsdelta, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Veiligheidsregio Groningen zijn partners in het programma ‘Veiligheid Oosterhorn’. Daarmee willen we tot uiting brengen dat veiligheid voor ons een essentieel thema is én dat we ons hiervoor gezamenlijk willen inspannen. We willen én voldoen aan bestaande wet- en regelgeving én, daar waar mogelijk, ons gezamenlijk inspannen om een stap verder te komen.