Verkeersoverlast door werkzaamheden bodemonderzoek Delfzijl

Verkeersoverlast door werkzaamheden bodemonderzoek Delfzijl

Verkeersoverlast door werkzaamheden bodemonderzoek Delfzijl

Donderdag 14 – dinsdag 19 augustus

Vanaf donderdag 14 augustus tot dinsdag 19 augustus wordt er bodemonderzoek verricht rond het Johan van den Kornputplein, het stationsgebied en de Vennen in Delfzijl. Deze werkzaamheden vinden deels plaats op de doorgaande wegen en op parkeerplaatsen in de buurt. Tijdens het werk worden kortstondig gedeeltes van rijstroken en parkeerplaatsen afgezet en worden asfaltboringen verricht. Dit kan enige hinder veroorzaken. De uitvoerder zal zich inspannen om de overlast waar mogelijk te beperken. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de gemeente Delfzijl, afdeling Bodem.