Voorbereidende werkzaamheden locatie Van Merksteijn

Voorbereidende werkzaamheden locatie Van Merksteijn

Groningen Seaports bereidt het terrein ten westen van de Magnumcentrale van Vattenfall (Nuon) in de Eemshaven voor op de komst van de draadstaalfabriek van Van Merksteijn International. Het terrein wordt opgehoogd en bouwrijp gemaakt. Daarnaast werkt Royal HaskoningDHV samen met Groningen Seaports aan het ontwerp van de kade. Deze kade wordt circa 350 meter lang en komt aan de Wilhelminahaven te liggen. De daadwerkelijke bouw van deze kade begint naar verwachting na de bouwvak 2019. Van Merksteijn is zelf bezig met het ontwerp van de fabriek en de benodigde vergunningen. Het bedrijf verwacht in het voorjaar te beginnen met de bouwwerkzaamheden.

Een artist impression van de draadstaalfabriek van Van Merksteijn International in de Eemshaven