Voortgang project Marconi

Voortgang project Marconi

Steeds meer werkzaamheden die te maken hebben met het project Marconi worden uitgevoerd rond de Groninger zeehavens. Met name in Delfzijl is dat goed zichtbaar. De zeedijk tussen het Eemshotel en het kantoor van Groningen Seaports was al landinwaarts verlegd, maar inmiddels is ook begonnen met de aanleg van de kwelders langs de Handelskade. Er is ondertussen heel wat zand opgespoten. Op het wegzakken van een graafmachine na, verloopt dat allemaal goed. Achterliggend doel van het programma Marconi is het realiseren van een sfeervoller en aantrekkelijker leef-, woon- en werkklimaat. Project Marconi bestaat uit een vijftal onderdelen. Er wordt een vogelbroedeiland aangelegd bij de Eemshaven, tussen Delfzijl en Eemshaven wordt een dubbele dijk gerealiseerd, op hetzelfde traject verrijzen een aantal plekken om de dijk te verrijken, de griesberg ter hoogte van het chemiepark in de Eems wordt verwijderd en het centrum van Delfzijl wordt meer met de haven en de waddenzeekust verbonden. Voor meer informatie zie ook https://www.delfzijl.nl/waterfront-delfzijl-marconi/