Werkt u mee aan het in beeld brengen van de luchtkwaliteit en geurbeleving rondom Oosterhorn?

Werkt u mee aan het in beeld brengen van de luchtkwaliteit en geurbeleving rondom Oosterhorn?

Op 1 juni start de provincie Groningen een pilot om geurhinder te melden en de stoffen in de lucht te meten rondom industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. De provincie wil hiermee objectief en onafhankelijk inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in dit gebied.

Meten en melden
Om de luchtkwaliteit te meten komt er een meetnet, dat verschillende stoffen continu en periodiek meet en zichtbaar maakt via een app. Tijdens de pilot kunnen inwoners van het gebied geurhinder melden en de luchtkwaliteit raadplegen in de app. Zo krijgen alle deelnemers op elk gewenst moment inzicht in geurmeldingen, aangekondigde mogelijke geurhinder door bedrijven en de luchtkwaliteit binnen het gebied. De app wordt, samen met omwonenden en bedrijven, tijdens een pilot van vier maanden ontwikkeld. Voor deze pilot zoekt de provincie Groningen deelnemers, om de app aan de hand van gebruikerservaringen en -wensen verder te ontwikkelen. Deelnemers blijven volledig anoniem en er worden op geen enkele wijze privé gegevens met derden gedeeld. De tijdsinvestering is minimaal.

Samenwerking
Dit project wordt gerealiseerd met Natuur en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Omgevingsdienst Groningen, Groningen Seaports, de Adviesgroep Geur Delfzijl e.o., de gemeente Delfzijl, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen en vier bedrijven die zijn gevestigd op het industrieterrein Oosterhorn.

Doet u mee?
Als u zich opgeeft per mail informeert de provincie Groningen u over het vervolg en de precieze startdatum in juni. Mogelijk komen ze bij u in de buurt om uitleg te geven hoe de app werkt. Er is in de pilot plaats voor 50 omwonenden van het industriegebied Oosterhorn. Wilt u meer weten of meedoen? Graag! Mail naar: pilot@provinciegroningen.nl.

Luchtopname van het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl