Werkzaamheden aanleg zonnepark Geefsweer gestart

Werkzaamheden aanleg zonnepark Geefsweer gestart

Op het terrein van Groningen Seaports in Geefsweer – tussen Delfzijl en Appingedam – zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aanleg van het zonnepark Geefsweer dat Solarfields samen met Groningen Seaports ontwikkelt. Momenteel betreft het de aanleg van een tijdelijke weg, de kap van enkele bomen (met ook weer een herplant), het verder bouwrijp maken van de locatie en het plaatsen van een transformatorhuisje.

Vervolgens start Solarfields eind dit jaar dan met de aanleg van het zonnepark, bestaande uit ruim 22.000 panelen. Hiermee kunnen ca. 2.100 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien.

Omgeving

De omgeving zal weinig merken van de voorbereidende werkzaamheden. Het inkoopstation is reeds geplaatst op de locatie van het beoogde zonnepark. In dit station wordt de opgewekte stroom samengebracht, zodat deze kan worden terug geleverd aan het net. De voorbereidende werkzaamheden dienen eind van dit jaar klaar te zijn.

Het zonnepark komt op een locatie van Groningen Seaports en valt hiermee niet onder de stop (moratorium) van nieuwe aanvragen van zonneparken op agrarische gronden die de gemeente Delfzijl onlangs heeft uitgesproken. Solarfields gaat ook een zonnepark aanleggen in de Eemshaven. Deze is reeds vergund en zal naar alle waarschijnlijk begin volgend jaar worden gebouwd. Voor meer informatie zie ook https://www.solarfields.nl/zonnepark/geefsweer.

Zonnepark Geefsweer ligt ten zuiden van de haven en industrie van Delfzijl

Artist impression van zonnepark Geefsweer