Werkzaamheden Beatrixhaven in volle gang

Werkzaamheden Beatrixhaven in volle gang

Werkzaamheden Beatrixhaven in volle gang

Jacken op 1 meter van de kade

De werkzaamheden aan de laatste fase van de Beatrixhaven zijn in volle gang en liggen mooi op schema. De contouren zijn steeds beter zichtbaar en de damwanden voor de 220 meter lange westelijke kade zijn nagenoeg geslagen. Deze kade kan extra zwaar belast worden (30 ton/m2) en wordt aangelegd om de offshore windindustrie optimaal te kunnen bedienen. Niet alleen de extra belasting is van groot belang voor de offshore windindustrie, maar ook het feit dat de grote installatieschepen straks direct voor de kade kunnen jacken (zichzelf opheffen door op poten te gaan staan), speelt een belangrijke rol. Daardoor kunnen de kranen van de installatieschepen verder reiken op het kadeterrein, wat logistieke voordelen biedt. Er zijn minder handelingen nodig en bovendien zijn de installatieschepen op deze manier in staat om zwaardere stukken aan boord te hijsen.

Mede door de gunstige ligging ten opzichte van de (geplande) windparken en het feit dat het deel van de Noordzee boven de Eemshaven de ‘beste windomstandigheden’ heeft, had de Eemshaven al een goede positie in de offshore windindustrie, maar het profileert zich met een volledig uitgeruste Beatrixhaven  nog nadrukkelijker als dé hub in de offshore wind logistiek. Volgens planning zijn de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2015 voltooid en vanaf dat moment kunnen (offshore) bedrijven volop gebruik maken van de Beatrixhaven.

Overzicht van de werkzaamheden aan de Beatrixhaven met linksonder de in aanbouw zijnde zware lading kade

Overzicht van de werkzaamheden aan de Beatrixhaven met linksonder de in aanbouw zijnde zware lading kade