Windpark boven de Wadden biedt perspectief voor Groningen

Windpark boven de Wadden biedt perspectief voor Groningen

Mooie kans voor de Eemshaven om positie als offshore windhaven van Nederland te versterken

Op 26 maart jl. heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe vervolgroutekaart voor wind op zee gepubliceerd. Hierin wordt de verdere uitrol van wind op zee voor de jaren 2024-2030 bepaald. De provincie Groningen, Groningen Seaports en het bedrijfsleven in de Eemsdelta zijn verheugd met dit nieuws. “Wij zien kansen voor verdere groei van offshore wind als alternatief voor Gronings gas. De beschikbaarheid van grote hoeveelheden groene energie wordt daarnaast steeds meer een vestigingsfactor voor de industrie en ook het huidige bedrijfsleven heeft dit nodig om te kunnen verduurzamen. Snelle opschaling van het aanbod van duurzame energie is een randvoorwaarde voor het bedrijfsleven om te investeren in groene oplossingen.”

De vervolgroutekaart: een mooie opstap naar meer
Boven Groningen zal in 2026 een nieuw windpark van 700MW operationeel zijn. Dit nieuwe park zal aansluiten bij het bestaande windpark Gemini. Totaal wordt er dan 1.300MW aan duurzame energie opgewekt. De locaties waar de nieuwe windparken gebouwd gaan worden, zijn al enkele jaren geleden vastgelegd. Voor het verder uitbreiden van wind op zee zal het Rijk op zoek moeten gaan naar nieuwe locaties. Een uitgestrekt gebied dat bij uitstek geschikt is, ligt boven de Gemini parken. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat hier grote kansen liggen. Met een potentieel voor 10.000MW aan windenergie kan ruim 15 keer de hoeveelheid energie van het Gemini windpark worden opgewekt. Als het aan de partijen in Groningen ligt, is de 700MW nabij Gemini dan ook slechts het begin: er zijn grootse ambities voor wind op zee. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem. En niet onbelangrijk, door windstroom te koppelen aan de industrie wordt ook gezorgd voor een forse CO2 reductie en wordt het bedrijfsleven een duurzaam fundament geboden voor de toekomst. Dit past bij het Rijksbeleid waarbij de Eemsdelta is opgenomen als een van de groeigebieden voor de chemische industrie.

Vergroening van de lokale economie
Offshore wind geeft bovendien een economische impuls aan de regio. Naast directe werkgelegenheid biedt deze ontwikkeling kansen voor innovatie, wanneer de combinatie wordt gemaakt met de bestaande Groningse energie- en kennisinfrastructuur. De industrie in de Eemsdelta heeft behoefte aan 4000 – 6000MW aan wind op zee om de processen te elektrificeren en daarmee te vergroenen. Zo kan bijvoorbeeld op termijn grootschalig groene waterstof worden geproduceerd met duurzame elektriciteit in plaats van uit aardgas. In Groningen wordt bovendien al volop geëxperimenteerd met verschillende manieren om energie te transporteren en op te slaan. De ambities van Groningen zijn hoog en snelheid om de windparken te realiseren is daarom gewenst. Gedeputeerde Homan: “Het aanwijzen van 700MW nabij Gemini is het bewijs van de potentie van de Eemsdelta en de Eemshaven als Energyport. Het potentieel én de ambitie van de regio zijn echter nog veel groter. Ik roep minister Wiebes van EZK op om een versnelde en grootschalige uitrol van windenergie boven de Wadden mogelijk te maken, zodat we samen concreet invulling kunnen geven aan de regeerbelofte ‘Groningen koploper energietransitie'”.

Offshore wind drukte in de Eemshaven. Vole au Vent met onderdelen voor windpark Borkum Riffgrund II (l) en Seafox 5 actief voor Merkur Offshore (r)