ISPS / Port Security

ISPS / Port Security

Door de invoering van de ISPS (International Ship Port Security) wetgeving zijn alle havenfaciliteiten verplicht gesteld om te voldoen aan deze wet. De ISPS is een wereldwijde wetgeving die vanaf juli 2004 van kracht is. Hierin worden eisen gesteld aan schepen en terminals.

Voor welke havenfaciliteiten geldt de ISPS?

De ISPS is van kracht op alle faciliteiten die zeegaande schepen ontvangen groter dan 500 ton bruto tonnage, inclusief booreilanden en mobiele offshore installaties.

Wat zijn de consequenties van de ISPS?

  • Er zijn toegangsbeperkingen bij diverse beveiligingniveaus, art. 16.11 deel B.
  • Identificatie– en passysteem: voor elk beveiligingsniveau dient er identificatie voor toegang tot de havenfaciliteiten te zijn.
  • Er dient toezicht te zijn door de facility voor alle toegangswegen naar de havenfacility.

PortPass aanvragen?

Download het PortPass aanvraagformulier, vul het in en stuur het naar: PortPass@groningen-seaports.com

De gevolgen in de haven van Delfzijl en de Eemshaven

Door de invoering van de ISPS zijn de bedrijven die zeeschepen ontvangen verplicht gesteld om een aantal zaken te regelen waaronder het afschermen van de terreinen zodat deze niet meer toegankelijk zijn voor het publiek. Tevens dient de facility te allen tijde te weten welke personen zich op hun terreinen bevinden. Dat houdt in dat er in- en uitgangscontrole vereist is.

Hoe heeft Groningen Seaports het geregeld?

Gelet op het feit dat Groningen Seaports een aantal kaden heeft waar op jaarbasis maximaal 10 schepen komen zijn er voor die locaties andere maatregelen conform de ISPS, de zogenaamde ESA maatregel. Dit houdt in dat er voor die locaties niets geregeld hoeft te worden indien er geen zeeschip ligt.

Komen er wel zeeschepen dan moeten er ISPS-gelijkwaardige maatregelen getroffen worden. De Groningen Seaports-locaties die meer dan 10 zeeschepen op jaarbasis ontvangen zijn afgesloten voor het publiek. De bulkkade in de Eemshaven is hier een goed voorbeeld van. Groningen Seaports heeft in samenwerking met de gevestigde bedrijven gekozen voor een pasjessysteem waardoor het mogelijk is dat mensen die door deze bedrijven zijn geautoriseerd te allen tijde toegang kunnen krijgen tot de bulkkade.

Welke kades zijn bereikbaar met de PortPass?

  • De bulkkade (Noordkade Julianahaven): Wijnne Barends, Cement Sales North GmbH, Holland Malt en Eco Fuels
  • De Zuidkade Beatrixhaven: Wijnne Barends, Holemans, Bek&Verburg/DHSS
  • De BTE terminal voor de RoRo brug en Oliesteiger Julianahaven (Vopak)
  • De Noordkade Wilhelminahaven
  • De losstoep Wilhelminahaven: Theo Pouw

Per PortPass zal bekeken worden tot welke terreinen deze wordt geautoriseerd.

Hoe zit het met schepen die niet aan de ISPS hoeven te voldoen?

Visserijschepen en binnenschepen zijn voorlopig vrijgesteld van de ISPS. Echter, indien deze schepen een ligplaats aan een ISPS-plichtige kade innemen dan valt men onder de door de facility opgestelde regels ten aanzien van ISPS en dat heeft tot gevolg dat een ieder zich moet melden bij aankomst en vertrek, via de weg, bij de Port Facility Security Officer van de facility.