Biovalue maakt doorstart

Biovalue maakt doorstart

De curator in het faillissement van Delta Biovalue Nederland B.V., mr. Harm Jan Meijer (De Haan Advocaten & Notarissen te Groningen) maakt bekend dat de biodieselfabriek te Eemshaven een doorstart maakt. De Oostenrijkse Bio-Oil groep heeft de fabriek gekocht en zal de fabriek op de kortst mogelijke termijn weer opstarten en de productie van biodiesel hervatten.

Hiermee komt een einde aan een lange periode van stilstand van de fabriek, die aanving toen in juli 2010 de fabriek werd stil gelegd in verband met voortdurende verliezen. Pogingen om de fabriek daarna te verkopen liepen spaak, waarna in december 2010 het faillissement volgde. De curator is er nu alsnog in geslaagd een koper te vinden.

Verkoop bleek door een aantal omstandigheden lastig. In de eerste plaats was de produktietechniek niet meer up to date (zgn. “eerste generatie”) en zal een koper de nodige investeringen moeten doen om deze aan te passen aan de huidige marktomstandigheden (zgn. “tweede generatie”). Verder vormden milieuaspecten en productielicenties obstakels in het verkoopproces, welke uiteindelijk uit de weg konden worden geruimd.

Doorstart betekent ook behoud van werkgelegenheid, zij het in afgeslankte vorm. Groningen Seaports, eigenaar van de grond, is net als de curator verheugd dat de fabriek alsnog een nieuwe toekomst krijgt.