Contouren personenspoor Eemshaven steeds meer zichtbaar

Contouren personenspoor Eemshaven steeds meer zichtbaar

Er wordt druk gewerkt aan de personenspoorlijn in en naar de Eemshaven. Ook met de bouw van de stations in Roodeschool en in de Eemshaven is inmiddels een begin gemaakt. De Ranselgatweg in de Eemshaven is opgebroken en de kruising verdwijnt. Deze zal op termijn worden vervangen door een alternatieve weg die de Middenweg en de Borkumkade zal verbinden. Daarnaast is inmiddels de laatste bocht in de weg naar de terminal van AG Ems verlegd. Deze is iets meer landinwaarts komen te liggen en zal de toekomstige heliport ook ontsluiten. Bovendien is er zo ruimte gecreëerd voor het nieuw aan te leggen spoor. Parallel aan de weg naar de Borkumlijn is het toekomstige traject al duidelijk te zien. Naar verwachting zal de eerste trein in april 2018 kunnen rijden.

De verharde ondergrond van de personenspoorlijn die parallel aan de weg loopt, is al duidelijk zichtbaar onder aan de dijk. Ook valt de verlegde weg goed op. De eerste twee windturbines zullen nog worden weggehaald voor de komst van de heliport, die direct aan deze verlegde weg komt te liggen.