Dienstverleningsovereenkomst tussen Groningen Seaports en FiscalEd Belastingadviseurs

Dienstverleningsovereenkomst tussen Groningen Seaports en FiscalEd Belastingadviseurs

Op de foto, v.l.n.r. Wilbert Boneschansker en Ed Schwering.

Op de foto, v.l.n.r. Wilbert Boneschansker en Ed Schwering.

Groningen Seaports en FiscalEd Belastingadviseurs hebben met elkaar een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Groningen Seaports timmert fiscaal aan de weg en streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Fiscaliteit is daarbij een belangrijk onderdeel en wordt geïntegreerd in de driehoek governance, risk management & compliance’. FiscalEd Belastingadviseurs is een belastingadvieskantoor dat gespecialiseerd is in (fiscaal) juridische dienstverlening onder andere bij zeehavenbedrijven.

“Wij denken met de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst met FiscalEd een grote stap voorwaarts te zetten in de verdere groei en fiscale bewustwording van ons havenbedrijf en bij onze medewerkers”, vertelt Wilbert Boneschansker CFO bij Groningen Seaports. Met de overeenkomst is de continuïteit en de kwaliteit van de fiscaliteit gewaarborgd, vult Ed Schwering belastingadviseur en partner bij FiscalEd aan. Beide heren zien veel toegevoegde waarde in de samenwerking en zien de gezamenlijke toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Groningen Seaports beheert naast de twee uitstekend uitgeruste moderne havens ook de industriegronden rond de havens en op andere plaatsen in de Eemsdelta.
FiscalEd Belastingadviseurs is een jong en dynamisch belastingadvieskantoor met Volendam als thuishaven en opereert landelijk voor de non-profitsector en partijen die met die sector zaken doen. Daarnaast wordt geadviseerd op het gebied van, corporate governance, risk management en compliance. In toenemende mate worden cliënten bijgestaan bij het (her)inrichten van hun processen.

Op de foto, v.l.n.r. Wilbert Boneschansker en Ed Schwering.

Op de foto, v.l.n.r. Wilbert Boneschansker en Ed Schwering.