Gasunie in bestuur Buizenzone Eemsdelta

Gasunie in bestuur Buizenzone Eemsdelta

Gasunie heeft besloten mee te gaan doen aan de ontwikkeling van de Buizenzone Eemsdelta. Het bedrijf is toegetreden tot het bestuur van de Stichting. Ze ondersteunt hiermee het idee om door middel van een buizenzone, de Eemshaven en het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl met elkaar te verbinden.

Voorbereidingsfase

De Buizenzone Eemsdelta bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Er is een aantal mogelijke tracés in beeld tussen de Eemshaven en Delfzijl. Door middel van een Milieu Effect Rapportage, een Landbouw Effect Rapportage en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) zijn vorig jaar de effecten op de omgeving van die verschillende tracés in beeld gebracht. Tijdens de inspraakperiode die over deze onderzoeken werd gehouden is nog een potentieel alternatief tracé naar bovengekomen. Het gaat dan om de route langs de N33, tussen de Eemshaven en Delfzijl. De provincie Groningen, die uiteindelijk een tracé moet kiezen, bestudeert momenteel of dit nieuwe tracé ook uitgebreid onderzocht moet worden.

Buizenzone Eemsdelta

De Buizenzone Eemsdelta is een gereserveerde strook land van 50 meter breed die voorbereid wordt om makkelijk en snel buisleidingen in de grond te kunnen leggen. Buisleidingen zijn een duurzame en veilige manier om gassen en vloeistoffen te transporteren tussen de Eemshaven en het chemiepark Delfzijl. De verwachting is dat de aanwezigheid van de zone beide havens aantrekkelijker maakt als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Ook tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen bestaat sinds 1973 een dergelijke voorziening: Buisleidingenstraat Nederland.

De Buizenzone Eemsdelta was in eerste instantie een initiatief van Groningen Seaports en de NOM. Later zijn ook LSNed, Nuon, Enexis en Hak bv tot het bestuur toegetreden.