Eemsmond Energie zal optie op locatie voor STEG-project niet verlengen

Eemsmond Energie zal optie op locatie voor STEG-project niet verlengen

Eemsmond Energie, de projectonderneming voor een nieuwe 1.200 MW stoom- en gascentrale met gecombineerde cyclus (STEG-centrale) , zal haar optierecht voor een locatie in de Nederlandse Eemshaven niet verlengen na 2012. Deze beslissing werd genomen met het oog op de verlaging van de projectkosten in afwachting van het herstel van de economie en de energiemarkt. Het projectteam zal blijven zoeken naar een basis om het project verder te ontwikkelen en van start te gaan met de bouw.

In 2009 werd een optieovereenkomst ondertekend tussen Eemsmond Energie en Groningen Seaports (GSP), de eigenaar van de locatie, waardoor Eemsmond Energie het exclusieve optierecht had de terreinen voorzien voor het project te kopen. “Helaas zagen we ons genoodzaakt deze beslissing te nemen bij wijze van bezuinigingsmaatregel, aangezien we niet verwachten dat de situatie op de energiemarkt snel genoeg zal verbeteren om in 2014 van start te kunnen gaan met de bouw, zoals eerder aangekondigd”, aldus Project Manager James Dickson.

Deze beslissing werd genomen als gevolg van de aanhoudende moeilijke omstandigheden op de energiemarkt, die gekenmerkt wordt door een erg volatiele gasprijs, een daling in de elektriciteitsvraag en beteugelde groothandelprijzen. “Hoewel gasgestookte elektriciteitscentrales door hun hoge efficiëntie en flexibiliteit de ideale partner zijn voor het toenemend aantal installaties op basis van fluctuerende, hernieuwbare energiebronnen in de energiemarkt, rechtvaardigen de huidige economische omstandigheden op dit ogenblik geen investering in dit type project in Nederland”, voegt Dickson er nog aan toe.

Het geplande elektriciteitscentraleproject zal een zeer hoge efficiëntie van 60 % realiseren dankzij de uiterst geavanceerde gasturbinetechnologie van de H-klasse. Het project zal bovendien de economie versterken door tijdens de bouw werkgelegenheid te bieden aan circa 1.000 mensen en aan zo’n 100 mensen wanneer de centrale in bedrijf is. Met het project is een investering van € 1,2 miljard gemoeid.