Eerste olieschip voor Eemshaven

Eerste olieschip voor Eemshaven

Het eerste ‘olieschip’ MS Eagle Matsuyama ligt afgemeerd aan de nieuwe oliesteiger in de Julianahaven. Links de elf tanks van Vopak Terminal Eemshaven.

Het eerste ‘olieschip’ MS Eagle Matsuyama ligt afgemeerd aan de nieuwe oliesteiger in de Julianahaven. Links de elf tanks van Vopak Terminal Eemshaven.

Nieuwe mijlpaal voor Eemshaven

Zondagochtend 2 september jl. omstreeks 01.00 uur arriveerde het eerste ‘olieschip’ MS Eagle Matsuyama afkomstig van Vopak Terminal Amsterdam Westpoort in de Eemshaven.  Hiermee heeft de Eemshaven weer een nieuwe mijlpaal bereikt. De onlangs aangelegde ‘oliesteiger’ wordt hiermee voor het eerst in gebruik genomen. Vanaf deze steiger is er een rechtstreekse verbinding met de opslagtanks van Vopak. Het schip heeft een lading van 35.000 ton.

Geheel volgens nautische traditie heeft de havenmeester van Groningen Seaports zondagmorgen een havenschildje aangeboden aan de kapitein van MS Eagle Matsuyama.

Eind 2012 afronding
De bouw van de eerste fase van 11 tanks voor olie-gerelateerde producten van Vopak is recentelijk afgerond. In de komende maanden zullen meerdere schepen met olie gerelateerde producten de Eemshaven aandoen. De verwachting is dat ongeveer eind 2012 alle elf tanks gevuld zijn. De 11 tanks hebben elk een inhoud van 60.000 kubieke meter.

Lage scheepvaartfrequentie
Vopak Eemshaven is een lage doorzetterminal. In dit geval betekent dit dat de opgeslagen hoeveelheid product maximaal één keer per twee jaar wordt vervangen. Dus in termen van aan- en afvoer: één keer het volume afvoeren en één keer het volume aanvoeren per twee jaar. Dat betekent een relatief lage scheepvaartfrequentie. Ten gevolge van de voorgenomen activiteit van Vopak zal de scheepvaart toenemen met maximaal 69 zeeschepen en 138 binnenschepen per jaar. Als besloten wordt de vaargeul te verdiepen, zal de frequentie verder afnemen omdat dan met grotere schepen gevaren kan worden.

Energiehaven
De Eemshaven is hard op weg om de energiehaven van Nederland te worden. De verwachting is dat in 2012 ca. 35 % van de totale productie van energie in Nederland vanuit de Eemshaven wordt geproduceerd. De komst van Vopak is van uitermate groot belang voor de verdere ontwikkeling en versterking van de Eemshaven als energiehaven. Vopak voegt daarbij kennis, kunde en nieuwe kansen toe aan de regio met deze strategische op- en overslag terminal en geeft de Eemshaven hiermee een internationale betekenis in de oliesector.

 Het eerste ‘olieschip’ MS Eagle Matsuyama ligt afgemeerd aan de nieuwe oliesteiger in de Julianahaven. Links de elf tanks van Vopak Terminal Eemshaven.


Het eerste ‘olieschip’ MS Eagle Matsuyama ligt afgemeerd aan de nieuwe oliesteiger in de Julianahaven. Links de elf tanks van Vopak Terminal Eemshaven.