Atsma: verkeersbegeleidingssysteem scheepvaart Eems prioriteit

Atsma: verkeersbegeleidingssysteem scheepvaart Eems prioriteit

Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu krijgt uit handen van Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging, een zandloper uitgereikt om symbolisch wat tijdsdruk en prioriteit te geven aan veiligheid in het Eemsdollardestuarium. Vlnr burgemeester Eemsmond: Marijke van Beek, Harm Post (directeur Groningen Seaports) en helemaal rechts Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging.

Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu krijgt uit handen van Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging, een zandloper uitgereikt om symbolisch wat tijdsdruk en prioriteit te geven aan veiligheid in het Eemsdollardestuarium. Vlnr burgemeester Eemsmond: Marijke van Beek, Harm Post (directeur Groningen Seaports) en helemaal rechts Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging.

De kwetsbare en unieke Waddenzee in de nabijheid van een groeiende Eemshaven stelt eisen aan de veiligheid. Het rijk investeert 7 miljoen euro in verbetering van de veiligheid op de Eems en het Wad en staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) geeft daarbij voorrang aan het realiseren van een verkeersbegeleidingssysteem voor de scheepvaart naar de Eemshaven. Dat blijkt uit zijn reactie op het rapport “Veiligheid bieden, veiligheid krijgen” dat Atsma vandaag kreeg overhandigd van vertegenwoordigers van Groningen Seaports en de Waddenvereniging.

“Het is van het grootste belang dat we in dit gebied rampen voorkomen. Het Wad is uniek en kwetsbaar en moeten we beschermen. Daarom ligt mijn prioriteit bij het realiseren van een adequaat verkeersbegeleidingssysteem voor de scheepvaart. Met dat systeem kunnen schepen veilig en zonder problemen naar en van de Eemshaven worden begeleid”, licht Atsma toe tijdens zijn bezoek aan de Eemshaven. Eind september zullen Nederland en Duitsland in de Eemscommissie hierover besluiten nemen. Alles is erop gericht dat het verkeersbegeleidingssysteem in 2013 grotendeels in werking kan zijn.

In het overhandigde rapport staan 50 aanbevelingen voor verbetering van de veiligheid op de Eems en het Wad. Atsma sprak waardering uit voor het feit dat bedrijfsleven, natuurorganisaties en medeoverheden voor dit rapport de handen in één hebben geslagen. “Blijft u vooral samen optrekken en uw kennis met elkaar delen. Dit advies biedt concrete en praktische suggesties, waarmee wij zeker ons voordeel zullen doen”, aldus Atsma.

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding van een nieuwe Capaciteitennota, waarvan een calamiteitenplan deel uit moet maken.  De huidige Capaciteitennota dateert uit 2006. De groeiende Eemshaven en het toenemend scheepvaartverkeer, met onder andere olie, vereist een actualisatie. Omdat het unieke en kwetsbare werelderfgoed Waddenzee optimale bescherming verdient.

Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu krijgt uit handen van Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging, een zandloper uitgereikt om symbolisch wat tijdsdruk en prioriteit te geven aan veiligheid in het Eemsdollardestuarium. Vlnr burgemeester Eemsmond: Marijke van Beek, Harm Post (directeur Groningen Seaports) en helemaal rechts Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging.

Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu krijgt uit handen van Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging, een zandloper uitgereikt om symbolisch wat tijdsdruk en prioriteit te geven aan veiligheid in het Eemsdollardestuarium.
Vlnr burgemeester Eemsmond: Marijke van Beek, Harm Post (directeur Groningen Seaports) en helemaal rechts Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging.