Eerste schip aan nieuwe kade van J. Wildeman Storage & Logistics

Eerste schip aan nieuwe kade van J. Wildeman Storage & Logistics

J. Wildeman Storage & Logistics, specialist in de opslag van gevaarlijke stoffen en bijbehorende logistieke diensten, heeft zijn locatie op bedrijventerrein Farmsumerpoort uitgebreid met een eigen laad- en loskade. Vorige week werden de laatste afrondende werkzaamheden aan de 135 meter lange kade uitgevoerd en ontving Wildeman het eerste binnenvaartschip, de Deltatrans.

De nieuwe kade is geschikt voor schepen tot 110 meter en ligt aan het Eemskanaal bij het 20 hectare grote terrein van J. Wildeman Storage & Logistics, dat voorheen in eigendom was van kabelfabrikant Draka. In eerste instantie zullen er alleen binnenvaartschepen aanleggen, maar in de toekomst zullen er ook (kleine) zeeschepen aan de kade afmeren. J. Wildeman Storage & Logistics gaat voornamelijk containerschepen ontvangen, die geladen en gelost worden met een zogenaamde reach stacker. Deze reach stacker is speciaal voor de overslag van containers uitgerust met een zogeheten verlengde spreader.

Groningen Seaports is blij met de nieuwe kade. CEO Cas König: “Een mooie aanwinst voor onze haven in het algemeen en voor bedrijventerrein Farmsumerpoort in het bijzonder. Extra laad- en loscapaciteit in de steeds drukker wordende havens is welkom en noodzakelijk. Daarnaast is het fijn om te constateren dat het goed gaat met het zittende bedrijfsleven. Investeringen en ontwikkelingen bij bedrijven die al jarenlang in ons gebied zijn gevestigd, juichen we net zo hard toe als het aantrekken van nieuwe bedrijven.“

J. Wildeman Storage & Logistics beschikt aan de IJzerweg op bedrijventerrein Farmsumerpoort over een ruime opslaglocatie voor diverse goederen van verschillende bedrijven in de regio. Het terrein is 20 hectare groot, waarvan 8 hectare overdekt is. Door de ligging aan het Eemskanaal en Farmsumerhaven in de directe nabijheid van het Chemie Park Delfzijl verwacht Wildeman hier uit te groeien tot een belangrijk overslagpunt voor (gecontaineriseerde) goederen. Jos Wildeman zet in op het ombuigen van ladingstromen van de weg naar het water en speelt in op de trend dat bedrijven uitbreiden, maar zich daarbij steeds meer richten op productie. De opslag wordt vaker verplaatst of uitbesteed. J. Wildeman Storage & Logistics heeft eveneens opslaglocaties in Hoogezand en op het Chemiepark in Delfzijl.

De reach stacker haalt een container van het binnenvaartschip Deltatrans, dat aan de nieuwe kade van J. Wildeman Storage & Logistics ligt afgemeerd (Foto Groningen Seaports)