Eneco slaat eerste paal van grootste bio-energiecentrale Benelux

Eneco slaat eerste paal van grootste bio-energiecentrale Benelux

Centrale heet Eneco Bio Golden Raand

In Delfzijl is Eneco vandaag officieel begonnen met de bouw van een bio-energiecentrale van 49,9 MegaWatt. De centrale komt halverwege 2013 in bedrijf en zet dan jaarlijks 300.000 ton snippers van gerecycled afvalhout om in duurzame elektriciteit. Dat is genoeg elektriciteit voor zo’n 120.000 huishoudens. De naam, Eneco Bio Golden Raand, is gekozen door omwonende Frits Alma en is een verwijzing naar de Golden Raand, de gouden rand van Groningen, die ook in het Gronings volkslied voorkomt.

Buurman bedenkt naam
Omwonenden en lokale belangengroepen zijn nauw betrokken bij de bouw. Zo heeft de klankbordgroep Milieu Borgsweer adviezen gegeven bij het landschappelijk inbedden van de centrale. Het resultaat is een bouwwerk in een neutrale grijskleur, waardoor de centrale opgaat in de omgeving en nauwelijks afsteekt tegen de blauw/grijze wolkenluchten. Ook heeft Eneco omwonenden gevraagd een passende naam voor de bio-energiecentrale te bedenken. Dit leverde 31 inzendingen en ruim 42 namen op. Uiteindelijk is hier de naam Eneco Bio Golden Raand uitgekomen. Frits Alma, de inzender van deze naam: “Eneco bouwt haar groene centrale letterlijk op de ‘Golden Raand’ oftewel de gouden rand van Groningen. Een mooi initiatief met een naam die voorkomt in het Groningse volkslied. En dat geeft ons Groningers een trots gevoel. Ik stel het zeer op prijs dat Eneco ons heeft laten meedenken en uiteraard dat zij de door mij voorgestelde naam hebben uitgekozen.”

Hoog rendement
Eneco heeft de opdracht voor de bouw van de houtcentrale gegund aan het consortium AMB bestaande uit AREVA Renewables GmbH (Duitsland), Ballast Nedam Infra bv en Metso Power Oy (Finland). Voor de bouw zijn zo’n 350 medewerkers nodig. Na de bouw werken 30 mensen in de centrale. Het elektrisch rendement is met circa 37% erg hoog. Dat komt door de relatief hoge druk en temperatuur in het stoomcircuit, het gebruik van zeewater in het koelsysteem en het toepassen van Fluidised Bed verbrandingstechnologie. Hierbij zorgt een heet zandbed ervoor dat de ingevoerde biomassa optimaal verbrand wordt.

300.000 ton houtsnippers
Het hout, dat in de centrale wordt omgezet in elektriciteit, komt per schip, trein en vrachtwagen uit Nederland en omliggende landen. Per jaar is circa 300 duizend ton hout nodig. Om een indruk te krijgen: dat zijn omgerekend zo’n 150 scheepsladingen. Ten opzichte van de productie van elektriciteit in een gewone centrale levert deze houtcentrale een besparing op CO2 uitstoot van 250.000 ton per jaar.