Harm Post benoemd tot Honorair Consul van Noorwegen

Harm Post benoemd tot Honorair Consul van Noorwegen

Harm Post, directeur Groningen Seaports, is deze week benoemd tot Honorair Consul van Noorwegen voor de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Hij zal deze functie naast zijn activiteiten bij Groningen Seaports uitoefenen. Het accent zal komen te liggen op het verbeteren van de (zakelijke) relaties tussen Nederland en Noorwegen met specifieke aandachtspunten op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en economie.

Het Koninkrijk Noorwegen heeft vertegenwoordigingen in de hele wereld. Beroepsdiplomaten gaan vanuit Noorwegen naar ambassades en consulaten. In sommige landen of steden is een vertegenwoordiging wel van belang, maar is het uitzenden van een beroepskracht echter een te kostbare zaak. In zo’n geval vraagt Noorwegen aan iemand ter plekke of hij de functie van consul wil vervullen. Deze functionaris krijgt geen salaris, alleen een vergoeding van de onkosten. Het werk gebeurt voor ‘de eer’, vandaar de titel ‘honorair’ consul.

Op de foto zit u de officiële beëdiging die dinsdag 6 december heeft plaatsgevonden. Met de uitreiking van de oorkonde door de Noorse ambassadeur is Harm Post officieel de nieuwe consul van Noorwegen voor Groningen, Friesland en Drenthe.