Oosterhorn gedeeltelijk tot de Kerst gestremd

Oosterhorn gedeeltelijk tot de Kerst gestremd

Oosterhorn gedeeltelijk tot de Kerst gestremd

Vanaf 14 november geldt er een éénrichtingssituatie op de Oosterhorn ter hoogte van het Chemie Park Delfzijl (CPD). Vanaf de Zeesluizen richting Heemkesbrug is er (versmald) doorgaand verkeer mogelijk. Komende vanaf de Heemskesbrug richting Zeesluizen, kan er alleen tot poort 2 (bij CPD) gereden worden en is er dus sprake van een doodlopende weg. De tijdelijke éénrichtingsituatie houdt waarschijnlijk tot de Kerst stand.
In de periode 3 oktober t/m 23 december 2011 worden er – in opdracht van Groningen Seaports – wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de Oosterhorn. Het gaat hier om de reconstructie van het fietspad en bedrijfsinritten.

Busverkeer
De bus vanuit Termunten wordt omgeleid, de twee bushaltes (waar staan die nu??)worden tijdelijk verplaatst naar Zeesluizen en Heemskesbrug. Reizigers kunnen voor nadere informatie contact opnemen met Q-Buzz.

Hulpdiensten en (brom)fietsers
De firma Oosterhof Holman werkt momenteel aan het fietspad langs de Oosterhorn. Gezien de beperkte werkruimte ter plaatse van het Chemie Park Delfzijl, is het noodzakelijk om één rijbaan af te sluiten. Voor hulpdiensten, busdiensten en (brom) fietsverkeer geldt deze situatie niet. Zij kunnen van de Oosterhorn gebruik blijven maken. Voor (brom)-fietsverkeer is  een tijdelijk fietspad op de doorgaande weg aangelegd. De scheiding tussen (brom)-fietsers en snelverkeer bestaat uit geleidebakens.

De werkzaamheden aan de Oosterhorn worden in fasen uitgevoerd. De eerste fase is van 3 oktober t/m 26 oktober 2011. Wegvak: tussen de Valgenweg en de Heemskesbrug (Kloosterlaan/Oosterwierum). De tweede fase is van 26 oktober t/m 16 november 2011
Wegvak: tussen Heemskesbrug (Kloosterlaan/Oosterwierum) en Oosterhorn 10 (Dynea/FMC)
En tenslotte de derde fase, deze is van 16 november t/m 23 december 2011
Wegvak: tussen Oosterhorn 10 (Dynea/FMC) en de Zeesluizen.

De data blijven onder voorbehoud van de voortgang van het werk en de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden zijn de rijstroken voor snelverkeer versmald naar 5,50 meter breed. Er wordt tijdelijke gele belijning aangebracht en de snelheid wordt omlaag gebracht naar 30 km/uur.