Eneco start bouw van haar grootste windpark op land in Nederland

Eneco start bouw van haar grootste windpark op land in Nederland

Eneco start bouw van haar grootste windpark op land in Nederland

Al een paar maanden wordt er hard gewerkt aan de realisatie van Windpark Delfzijl Noord. Het gaat om de bouw van 19 windmolens van 3,3 MegaWatt die vanaf voorjaar 2015 groene stroom opwekken voor omgerekend zo’n 55.000 huishoudens. De molens komen op terreinen van Groningen Seaports: op de Pier van Oterdum (5 stuks) en op de lange en smalle, door water omgeven Schermdijk (14 stuks).

De 19 windmolens (type N100/3300) zijn van de Duitse fabrikant Nordex en hebben een mast van 100 meter en een bladlengte van 50 meter. De verwachting is dat het windpark per jaar 175 miljoen kWh groene stroom gaat leveren, goed voor het jaarlijks stroomverbruik van zo’n 55.000 huishoudens. Eneco investeert meer dan 80 miljoen euro in het project. Het windpark komt vlakbij Eneco Bio Golden Raand, de grootste biomassacentrale in de Benelux, die sinds eind vorig jaar operationeel is.

Broedeiland
Een van de voorwaarden uit de Natuurbeschermings-vergunning is de inrichting van een ‘broedvoorziening’, een stukje land op de Pier van Oterdum, dat aantrekkelijk wordt gemaakt voor het visdiefje en de noordse stern om er te gaan broeden. Voor de inrichting en het beheer heeft Eneco samengewerkt met lokale natuurgroepen, als Avifauna en het Groninger Landschap. Het terrein van zo’n 2400 m2 van zand en kleigrond is recentelijk ingericht, met een toplaag van grind en schelpen. Ook staat er een fijnmazig stroomraster om te voorkomen dat jonge vogels een te makkelijke prooi worden voor ratten en vossen.

Gebiedsfonds
Eneco hecht groot belang aan lokaal draagvlak voor haar activiteiten. Daarom draagt het energiebedrijf bij aan een gebiedsfonds, waar 15 jaar lang jaarlijks 50.000 euro in wordt gestort. Details over de praktische uitwerking moeten nog worden ingevuld, maar het doel van het fonds is om financieel bij te dragen aan lokale projecten op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en ecologie in de omgeving van het windpark.

Werkzaamheden
Op dit moment zijn de voorbereidende civiele werkzaamheden in volle gang. Naar verwachting worden de windmolens tussen oktober dit jaar en februari 2015 geplaatst. Voorjaar 2015 zal het windpark operationeel zijn.Op 26 en 27 mei organiseert Eneco informatieavonden voor omwonenden.