Informatiebijeenkomst op 3 juni in Nijlicht (Eemshaven) over voortgang plannen helikopter start- en landingsplaats

Informatiebijeenkomst op 3 juni in Nijlicht (Eemshaven) over voortgang plannen helikopter start- en landingsplaats

Informatiebijeenkomst op 3 juni in Nijlicht (Eemshaven) over voortgang plannen helikopter start- en landingsplaats

Dinsdag 3 juni kunnen geïnteresseerden van 19.30 tot 21.30 uur binnenlopen in het gebouw Nijlicht (Schildweg 16) in de Eemshaven om informatie te verkrijgen over de voorgenomen plannen rondom een helikopter start- en landingsplaats (helihaven) nabij de Eemshaven. Het gaat hier om een inloopmarkt;  men kan ‘vrij’ binnenlopen.

Er is nog geen plek vastgesteld voor deze helihaven. Dat traject gaat nu starten. Er is nog sprake van een zoekgebied in een straal van 10 km rondom de Eemshaven.  Er wordt o.a. gekeken naar een locatie die zo dicht mogelijk bij de Eemshaven ligt en zo ver mogelijk van woningen. Maar ook op een dusdanige afstand van de kust dat de heli’s voldoende hoogte kunnen maken voordat ze over het wad vliegen en voldoende afstand hebben van obstakels als hoogspanningskabels en windturbines.

Communicatietraject
Tijdens de inloopavond zullen vertegenwoordigers van Groningen Seaports en de Provincie Groningen (vergunningverlener) aanwezig zijn om de informatie toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Inmiddels is ook een Milieu Effect Rapportage (MER) opgestart met de gebruikelijk publicaties en bezwaar-mogelijkheden. Daarnaast zullen er nog gesprekken plaatsvinden met grondeigenaren en omwonenden zodra de mogelijke geschikte locatie(s) bekend zijn. De verwachting is dat dit in het najaar van 2014 zal zijn.

Uitgangspunten
Er wordt alleen op daglicht gevlogen en er vinden maximaal 15 vluchten per dag plaats. Dit betekent dat er 15 keer een helikopter mag landen en ook weer mag vertrekken. Daarom wordt In de MER  wordt gesproken over 30
vliegbewegingen. Op de locatie komt een start- en landingsplaats voor uitsluitend helikopters. Vliegtuigen kunnen hier niet landen. Bij de landingsplaats zullen tevens enkele andere voorzieningen komen. Denk hierbij aan enkele gebouwen waaronder een vertrek- en ontvangstruimte, enkele kantoren voor planning en luchtvaartbegeleiding en een loods voor de helikopters.  De locatie zal vooral worden gebruikt door helikopters die naar de windparken op zee vliegen. Dit zijn helikopters waar in de regel 8-10 personen in worden vervoerd en eventueel wat klein handgereedschap.

Uiterst nauwkeurig traject
Met de keuze en de aanleg van de heliport is een uiterst nauwkeurig traject gemoeid, zowel voor de directe omgeving (bewoners) als voor de fauna en flora (Waddenestuarium). Eén van de speerpunten van de economische ontwikkeling in de Eemsdelta is de offshore windindustrie. De ontwikkeling van offshore windparken op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee draagt niet alleen bij aan de duurzame ambities van beide landen, maar zorgt de komende jaren ook voor duurzame werkgelegenheid en investeringen in de Eemsdelta regio. De heliport levert daarnaast een duidelijke toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van de Eemshaven als vestigingslocatie en uitvalsbasis voor de offshore windindustrie. Zo kan naast de bouw van de windmolenparken ook in één hand het toekomstig onderhoud aangeboden worden.

  Een voorbeeld van een helihaven. Deze wordt ca. 1,5 ha groot en bestaat uit een start- en landingsplaats en enkele gebouwen (o.a. een kleine ontvangstruimte).


Een voorbeeld van een helihaven. Deze wordt ca. 1,5 ha groot en bestaat uit een start- en landingsplaats en enkele gebouwen (o.a. een kleine ontvangstruimte).