ESD-SIC introduceert online poortinstructie

ESD-SIC introduceert online poortinstructie

ESD-SIC introduceert online poortinstructie

Van dvd naar www

In de bedrijfsvoering van ESD-SIC speelt veiligheid een zeer belangrijke rol. Eigen personeel en personeel van derden dienen voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden op het terrein van ESD-SIC bekend te zijn met de algemene veiligheidsregels en de specifieke risico’s in relatie tot het produceren van siliciumcarbide. Iedereen die voor werkzaamheden op het terrein van ESD-SIC komt, moet bijvoorbeeld de poortinstructie bekijken en de daarbij behorende vragen goed beantwoorden. Deze film geeft een samenvatting van het productieproces van ESD-SIC, de grootste gevaren op het terrein en geeft instructies over wat te doen bij een calamiteit. Aan deze ‘oude’ vorm – het kijken van een dvd op het kantoor – kleefden nadelen: de film was statisch, waardoor er niets aan de film en de vragen gewijzigd kon worden en daarnaast kostte het veel tijd om de film te kijken. Bovendien moest de film bijna altijd op een onverwacht moment, ‘nog snel even voor de werkzaamheden aan’, worden bekeken, waardoor vertraging van het werk vaak het gevolg was. Deze problemen behoren nu tot het verleden.

Met ingang van 23 mei is ESD-SIC actief op Lerenophetweb.nl, een website voor e-learning. ESD-SIC gebruikt een afgeschermd gedeelte van deze site om haar poortinstructie aan te bieden. De instructie kan op uitnodiging online gevolgd worden door eigen personeel en personeel van derden. Het voordeel hiervan is dat de film op een zelf gekozen moment kan worden bekeken en daardoor hoeven werkzaamheden niet langer vertraging op te lopen. Een ander voordeel is dat ESD-SIC direct in beeld heeft wie de instructie met minimaal een 5,5 heeft afgerond en dus veilig het terrein op kan. Tevens kan ruim van tevoren een uitnodiging worden gestuurd voor de verplichte herhalingsinstructie na een jaar en ook kan er snel en gemakkelijk iets gewijzigd worden aan de inhoud van het cursusmateriaal.

Verder is de poortinstructie niet het enige wat online kan worden aangeboden via Lerenophetweb.nl. Er kunnen ook interne toolboxen en cursussen worden geplaatst, waar in de nabije toekomst dan ook steeds meer gebruik van zal worden gemaakt. Uiteraard vergt het een iets andere werkwijze voor een aantal medewerkers. Zo dienen projectleiders en werkvoorbereiders van tevoren te informeren welke personen werkzaamheden komen uitvoeren bij ESD-SIC. Van die personen moeten vervolgens de e-mailadressen opgevraagd worden, zodat ze een uitnodiging kunnen ontvangen. Daarnaast krijgen de receptiemedewerkers vaker als taak om uitnodigingen te versturen. ESD-SIC werkt inmiddels een maand met de online poortinstructie en is tot nu toe zeer tevreden over de resultaten.

ESD-SIC
ESD-SIC BV is een zelfstandige dochteronderneming van het Duitse REF-Processing GmbH. ESD-SIC produceert in Delfzijl hoogwaardig siliciumcarbide (SiC) onder strenge milieueisen. ESD-SIC is daarmee de meest milieuvriendelijke SiC producent ter wereld. Het in Delfzijl geproduceerde siliciumcarbide wordt verder verwerkt voor verschillende duurzame toepassingen, ondermeer in de slijpmiddelen en de vuurvaste industrie. ESD-SIC is sinds 1973 gevestigd in Delfzijl en heeft ongeveer 100 medewerkers in dienst.