Rijk, zeehavens en havenbedrijfsleven slaan handen ineen

Rijk, zeehavens en havenbedrijfsleven slaan handen ineen

Rijk, zeehavens en havenbedrijfsleven slaan handen ineen

Groningen Seaports heeft woensdag 25 juni jl. samen met Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), de vijf Nederlandse zeehavens, het zeehavenbedrijfsleven en het Topteam Logistiek een gezamenlijk werkprogramma getekend met daarin de prioriteiten voor de Nederlandse zeehavens tot eind 2016. Met 10 concrete acties voor het Rijk en 10 acties voor zeehavens en bedrijfsleven willen de partijen de positie van de Nederlandse zeehavens versterken.

Actuele uitdagingen
Het bedrijfsleven in de zeehavens ziet zich geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen. De keuze van verladers en investeerders voor de Nederlandse zeehavens is niet meer vanzelfsprekend. De slag om de lading is hevig en de gevolgen van de economische dip zijn goed voelbaar. Zeehavens in buurlanden ontvangen  staatssteun, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse havens onder druk staat.

Prioriteiten
Het is voor het eerst dat Rijk, zeehavens en bedrijfsleven een gemeenschappelijk werkprogramma presenteren. Het actieprogramma besteedt aandacht aan zes thema’s: 1) de zeehavens en Europa, 2) bereikbaarheid en logistiek, 3) ondernemerschap en arbeidsmarkt, 4) duurzaamheid en innovatie, 5) zeehavens en hun omgeving en 6) havensamenwerking en de borging van publieke belangen. Binnen elk van deze thema’s zijn acties afgesproken om de zeehavens en het bedrijfsleven de komende twee jaren te versterken. Het werkprogramma komt bovenop de lopende investeringen in infrastructuur en de activiteiten van de topsectoren.

De ondertekenaars van het 'Werkprogramma Zeehavens 2014-2016'

De ondertekenaars van het ‘Werkprogramma Zeehavens 2014-2016’