Onderzoek naar variant voor buizenzone langs N33

Onderzoek naar variant voor buizenzone langs N33

De provincie Groningen wil dat er een onderzoek komt naar de effecten van een eventuele buizenzone tussen de Eemshaven en Delfzijl langs de N33. Tijdens de inspraakprocedure voor het Milieueffect- en Landbouw effectrapport (MER en LER) van de drie eerder onderzochte tracés voor een buizenzone kwamen er veel verzoeken om ook een tracé voor een buizenzone langs de N33 te onderzoeken. De provincie heeft naar aanleiding van deze reacties de mogelijkheden van een tracé langs de N33 onderzocht. Uit het nu uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat een tracé langs de N33 een reëel alternatief is. Het college van GS verzoekt de Stichting Buizenzone Eemsdelta om de MER en LER en de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) aan te vullen met een onderzoek naar een tracé langs de N33.

De Stichting Buizenzone Eemsdelta wil een buizenzone aanleggen tussen de Eemshaven en Oosterhorn bij Delfzijl. Voor drie tracés is al een MER, een LER en een MKBA opgesteld. Het gaat om het Leermenstracé, het Holwierdetracé en het Eemstracé. Dit zijn de drie tracés die in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) staan gereserveerd voor een buizenzone.

Aan de hand van de MER en de LER voor de drie tracés uit het POP en het vervolgonderzoek voor het nieuwe tracé langs de N33 kunnen Provinciale Staten een keuze maken voor een tracé.

Inloopavond

De provincie Groningen en de stichting Buizenzone Eemsdelta vinden het belangrijk om de omgeving te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en het verdere proces. Daarom organiseren zij op 26 juni van 19.30 uur tot 22.00 uur een inloopavond over dit onderwerp. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt.

Tijdens de avond zijn medewerkers van de provincie, de stichting Buizenzone Eemsdelta en onderzoeksbureau Arcadis aanwezig om uitleg te geven over het onderzoek naar een tracé langs de N33.

Project

De stichting Buizenzone Eemsdelta, opgericht door Groningen Seaports en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), onderzoekt de mogelijkheden om een buizenzone aan te leggen tussen de Eemshaven en Delfzijl. De buizenzone is bedoeld om tussen beide bedrijventerreinen energie, gassen en vloeistoffen te kunnen uitwisselen.