Sealane Coldstorage BV investeert in nieuw vrieshuis en kade in Eemshaven

Sealane Coldstorage BV investeert in nieuw vrieshuis en kade in Eemshaven

De logistieke aanbieder van geconditioneerde producten, Sealane Coldstorage BV, breidt haar activiteiten in de Eemshaven uit. Er komt een nieuw vrieshuis met een opslagcapaciteit van ca. 8.000 ton en de bestaande havenkade wordt met 100 meter verlengd om aan de toenemende vrachtafhandeling te kunnen voldoen. Met deze nieuwbouw is een investering van 6,5 miljoen euro gemoeid.

De bouwactiviteiten starten in november. De verwachting is dat in juli 2018 de nieuwe faciliteiten gereed zijn. Een en ander is mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Flinke groei
Sealane is dankzij een intensieve acquisitie in de afgelopen jaren flink gegroeid in met name de opslag van bevroren vis. Voornamelijk de Scandinavische landen, maar ook Japan, Rusland en Noord-Duitsland zijn goede markten. In de afgelopen jaren waren er naast de opslag in de Eemshaven elders vrieshuizen gehuurd. “Je gaat natuurlijk niet direct over tot een investering in nieuwbouw, maar uiteindelijk blijkt bij ongewijzigde marktontwikkelingen nieuwbouw het meest efficiënt en goedkoper. We hebben er ook bewust voor gekozen om in Eemshaven uit te breiden en niet elders. “Hiermee verstevigen we de bestaande activiteiten en garanderen we bestaande en toekomstige werkgelegenheid”, aldus Vels.

Werkgelegenheid
Sealane heeft momenteel 25 mensen in dienst. De verwachting is dat de investering minstens zeven directe arbeidsplaatsen oplevert. Verder verlengt Sealane haar kade van de terminal aan de Emmahaven  met ruim 100 meter inclusief een nieuwe roll on roll off faciliteit. “Zo kunnen we zowel in de Emmahaven, als in de Julianahaven waar ca. 135 meter kade voorhanden is, onze klanten optimaal bedienen”.

Sealane bedient een wekelijkse lijndienst vanuit de Eemshaven naar Noorwegen. Sinds de afgelopen zomer heeft de IJslandse rederij Samskip de Noorse rederij NorLines overgenomen welke de lijndienst onderhoudt. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit de lijndienst beter zal doen ontwikkelen voor bevroren vis en droge projectlading, zowel voor noord- als zuidwaartse stromen”, benadrukt Vels.

Met de komende investeringen in het verschiet heeft Sealane het volste vertrouwen in de toekomst. “We zijn klaar voor de toekomst met dit hypermoderne en energie-efficiënte vrieshuis, dat volgens de laatste milieueisen wordt gebouwd en voorzien zal worden van zonnepanelen, maximale isolatiewaarde en de nieuwste eisen aan koel- en vriestechniek”.

Sealane is al sinds de jaren zeventig in de Eemshaven gevestigd en houdt zich daar bezig met de opslag en overslag van verschillende soorten lading die over zee of land worden aan- en afgevoerd. Hierbij gaat het vooral om voedingsmiddelen, die in vrieshuizen worden opgeslagen. Daarnaast heeft het bedrijf in de afgelopen jaren zich ook toegespitst op de offshore windmarkt, staalindustrie en diverse andere havenlogistieke diensten.

De locatie van Sealane in de Eemshaven. Linksonder een artist impression van het nieuwe vrieshuis.